Motie Van Raan over het opnemen van de klimaat­ef­fecten in de lucht­vaartnota


16 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering om in de luchtvaartnota 2040 alle klimaateffecten van de luchtvaart op te nemen, waaronder de totale CO2 uitstoot, ook buiten de luchthaven,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, D66, DENK, GL, PVDD, PvdA, SGP, SP, 50PLUS

Tegen

FvD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Raan over het pas mogelijk maken van verdere groei wanneer dit verantwoord is

Lees verder

Motie Van Raan over het vooraf laten beoordelen van de impact van beleidsbeslissingen aan de hand van het Brede Welvaartsbegrip

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer