Motie Van Raan: breder defi­nieren van het begrip hinder door lucht­vaart


14 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat alleen hinder in de vorm van geluid als criterium niet voldoende is om alle schade die de luchtvaart teweeg brengt te bepalen,

verzoekt de regering hinder als criterium breder te definiƫren dan alleen geluidshinder en hiervoor voorstellen te doen ten behoeve van de luchtvaartnota (2020-2040),

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Lacin

Paternotte

Kroger

Bruins


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, SP, GL, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, SGP

Tegen

VVD, PVV, FVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer