Doorbraak: Kamer wil kalf bij koe


9 februari 2016

De regering moet binnen een half jaar met een plan van aanpak voor de melkveehouderij komen om kalfjes bij de moederkoe te laten. Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met een motie hiertoe van Marianne Thieme. De Kamer geeft hiermee aan een einde te willen aan het huidige kabinetsbeleid waarin de bestemming van kalfjes aan de melkveehouder zelf wordt overgelaten.

De standaardpraktijk in de melkvee-industrie is om een kalf direct na de geboorte weg te halen bij de moeder. Dit leidt tot zeer veel stress bij zowel moeder als kalf en daarmee tot grote welzijns- en gezondheidsproblemen. De Tweede Kamer wil dat de regering binnen een half jaar met een plan van aanpak komt om de kalfjes voortaan voor een bepaalde tijd bij de moederkoe te houden. Een motie van Marianne Thieme hiertoe is vandaag aangenomen door een Kamermeerheid bestaand uit PvdD, SP, GroenLinks, PvdA, D66, 50PLUS, PVV, Groep Kuzu/Öztürk en het lid Klein.

Marianne Thieme: “De landbouw zou natuurlijke processen moeten respecteren, ook in het geval van de melkveehouderij. Het welzijn van dieren zal moeten prevaleren boven marginale inkomensvoordelen van de industrie.

Gerelateerd nieuws

PvdD: Onderzoek onderwaterlawaai als oorzaak stranden potvissen

Marianne Thieme heeft vandaag Kamervragen gesteld over de mogelijke oorzaken voor het stranden van potvissen en andere walvis...

Lees verder

Kamer: alleen echt duurzame landbouw ‘klimaatslim’

Landbouw mag alleen ‘klimaatslim’ genoemd worden wanneer deze echt bijdraagt aan vergroening van de voedselproductie en voeds...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief