Succes voor de bijen en onze gezondheid


Twee voor­stellen voor strengere eisen aan land­bouwgif aange­nomen

2 december 2020

De toelatingseisen voor pesticiden moeten strenger worden om zowel de bijen als de gezondheid van mensen te beschermen. Dat heeft de Tweede Kamer deze week besloten door voorstellen van Kamerlid Frank Wassenberg aan te nemen, die opriepen tot een stevig Europees beschermingsniveau voor bijen en strengere normen voor gif op voedsel.

"Geweldig nieuws voor de Europese bescherming van bijen. De Kamer roept de minister nu op om in Europa vast te houden aan de stevige bescherming uit het oorspronkelijke bijenrichtsnoer uit 2013. En dat was hard nodig, want het bijenrichtsnoer dreigt te verslappen onder druk van de giflobby," aldus Wassenberg. Het Europese bijenrichtsnoer – een reeks testen om de risico’s van landbouwgif voor honingbijen, hommels en wilde, solitaire bijen te beoordelen – ligt al sinds 2013 klaar om gebruikt te worden. Maar al die jaren wordt er door de fabrikanten en gebruikers van het landbouwgif flink gelobbyd om de beschermingsniveaus in die testen te verlagen. “Hoe lager het beschermingsniveau voor de bij, hoe meer soorten landbouwgif toegelaten zullen worden met dit richtsnoer,” zegt Wassenberg. De Partij voor de Dieren ontdekte dat minister Schouten van LNV achter de schermen de lijn van de pesticidelobby volgt in deze discussie. “Daar steekt onze motie nu een stokje voor!”

Met een tweede voorstel moeten ook mensen beter beschermd worden tegen de stapeling van verschillende soorten landbouwgif. Wassenberg: “Op aardbeien zijn in totaal wel 38 verschillende soorten pesticiden gevonden, die in verschillende combinaties zijn gebruikt. Elk van die stoffen mag dan apart bekeken onder een veilige grenswaarde zitten, maar wat het gecombineerde gezondheidseffect is van die cocktail aan gifstoffen is onbekend.”

De ontwikkeling van een methode om dit te testen is zeer complex en laat al jaren op zich wachten. Daarom diende de Partij voor de Dieren een motie in om het gezondheidsrisico af te dekken door een extra veiligheidsfactor per stof. “Als je de maximaal toegestane waarden per stof met bijvoorbeeld een factor tien verkleint, heb je meer zekerheid dat ook een cocktail aan verschillende stoffen niet schadelijk is,” legt Wassenberg uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde ook dit voorstel van de Partij voor de Dieren.

Gerelateerd nieuws

Klachten stromen binnen bij Landelijk Meldpunt Biomassacentrales van PvdD

Binnen twee weken nadat de Partij voor de Dieren van start is gegaan met een online Landelijk Meldpunt voor Biomassacentrales...

Lees verder

Waddengebied: ecologische grenzen boven economisch gewin

Het Waddengebied staat onder druk vanwege allerlei economische activiteiten die er worden ontplooid. Kamerlid Eva van Esch he...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief