Motie Ouwehand/Akerboom over de intrin­sieke waarde van wilde dieren opnemen in de wet natuur­be­scherming/omge­vingswet


24 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de intrinsieke waarde van de natuur wordt erkend in de huidige wet natuurbescherming en de intrinsieke waarde van het dier als leidend beginsel is vastgelegd in de Wet dieren;

verzoekt de regering, de intrinsieke waarde van wilde dieren op te nemen in de wet natuurbescherming/omgevingswet, en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, Volt, BIJ1, Den Haan

Tegen

VVD, CDA, FVD, BBB, SGP, Van Haga, Omtzigt, JA21

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over regels voor genetisch gemanipuleerde gewassen

Lees verder

Amendement Van Raan/Van Esch over het uitzonderen van havermelk van de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer