Motie Teunissen c.s. over het behouden van de bibli­o­theken


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de belangrijke maatschappelijke rol van bibliotheken;

constaterende dat in de afgelopen jaren veel bibliotheken zijn gesloten;

spreekt uit dat zij minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken wil behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Westerveld
Kwint
Wuite


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, Van Haga, FVD, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, VVD, JA21