Motie Teunissen c.s. over het behouden van de bibli­o­theken


22 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de belangrijke maatschappelijke rol van bibliotheken;

constaterende dat in de afgelopen jaren veel bibliotheken zijn gesloten;

spreekt uit dat zij minimaal het huidige aantal openbare bibliotheken wil behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen

Weterveld

Kwint


Status

Ingediend

Voor

Tegen