Gezond­heidsraad onder­schrijft oproep PvdD: snel maat­re­gelen nodig tegen land­bouwgif


29 januari 2014

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet zo snel mogelijk maatregelen neemt om omwonenden, passanten en kinderen beter te beschermen tegen landbouwgif in hun buurt. Wetenschappers waarschuwen al langer voor een verhoogde kans op bijvoorbeeld kanker, Parkinson en vruchtbaarheids-stoornissen in relatie tot bestrijdingsmiddelen. Vandaag verscheen een rapport van de Gezondheidsraad waarin zij onderschrijft dat omwonenden risico’s kunnen lopen op gezondheidsschade. De raad adviseert blootstellingsonderzoek uit te voeren naar de mate waarin omwonenden van landbouwgrond worden blootgesteld aan gif. In de tussentijd zouden alvast maatregelen moeten worden getroffen om de blootstelling te verminderen. Esther Ouwehand roept het kabinet op om deze belangrijke adviezen van de Gezondheidsraad direct op te volgen.

Omwonenden van landbouwgebieden maken zich grote zorgen over hun gezondheid. Die zorgen moeten serieus genomen, alleen al omdat ongerustheid de kwaliteit van het leven vermindert, schrijft de Gezondheidsraad in haar advies aan het kabinet. De raad wijst erop dat een loket als Gifklikker.nl -het meldpunt van de Partij voor de Dieren en Stichting Bollenboos- door de overheid had moeten worden ingesteld omdat mensen nergens terecht kunnen met hun zorgen en klachten over het gifgebruik in hun woonomgeving. Sinds de lancering van Gifklikker in april 2013 zijn honderden meldingen binnengekomen waarin omwonenden veel gezondheidsproblemen melden, zoals prikkende ogen, geïrriteerde luchtwegen en benauwdheid.

Kinderartsen en toxicologen pleitten in 2011 al voor blootstellingsonderzoek onder omwonenden van landbouwgrond waarop veel gif wordt gebruikt, zoals bollenvelden, aardbeienakkers en boomgaarden. Op aandringen van de Partij voor de Dieren verzocht het kabinet de Gezondheidsraad naar de problemen te kijken. De raad bevestigt nu dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen niet goed is gekeken naar de gevolgen voor omwonenden, terwijl er aanwijzingen zijn dat omwonenden wel degelijk gezondheidsrisico’s kunnen lopen. Er zijn bovendien sterke aanwijzingen dat bestrijdingsmiddelen bij agrariërs zelf aandoeningen van het zenuwstelsel kunnen veroorzaken en kinderleukemie bij hun nageslacht.

Esther Ouwehand vindt dat de regering nu niet langer meer kan wachten met ingrijpen. Niet alleen wil de Partij voor de Dieren dat het aanbevolen blootstellingsonderzoek wordt uitgevoerd, maar ook dat het advies wordt opgevolgd om in de tussentijd de blootstelling te verminderen. Dat betekent onder meer het instellen van spuitvrije zones, zodat vlak naast tuinen, huizen, scholen en campings niet langer met de gifspuit mag worden gewerkt. De bestrijdingsmiddelen die boeren nu nog mogen gebruiken moeten bovendien opnieuw worden beoordeeld op de gevolgen voor omwonenden en van de markt moeten worden gehaald als de risico’s op gezondheidsschade te groot is.

De Partij voor de Dieren vindt dat de schadelijkste middelen, zoals het grondontsmettingsmiddel Metam-Natrium, direct al van de markt moeten. Een Kamermeerderheid van PvdA, SP, GL, PVV en D66 heeft de oproep van Esther Ouwehand daartoe eind 2013 al ondersteund. Ook steunde de Kamer onlangs haar motie voor een plan van aanpak tegen resistente schimmels, een nieuw probleem voor de volksgezondheid als gevolg van het hoge gebruik van schimmelbestrijders in de landbouw.

Het kabinet heeft laten weten het rapport van de Gezondheidsraad te gaan bestuderen en snel een reactie naar de Kamer te sturen. Esther Ouwehand heeft al een debat over de gevolgen van landbouwgif voor omwonenden aangevraagd dat met steun van de Kamer zal worden ingepland zodra de kabinetsreactie is ontvangen.

Esther Ouwehand: "Volksgezondheid en milieu zijn belangrijker dan de export van bloembollen of aardbeienstekjes. Mensen die ziek zijn geworden van het gif van hun agrarische buurman zeggen terecht: 'Ik wil niet dood voor een ander z’n brood'. Het kabinet kan de gevaren niet langer negeren en moet het gebruik van gif in onze landbouw snel vergaand aan banden leggen".

Gerelateerd nieuws

Na motie Thieme controle diertransporten eindelijk weer in overheidshanden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer gisteren laten weten dat zij het toezicht- en controlesy...

Lees verder

Kabinet moet zich verzetten tegen nieuwe Europese gentechmais

De Partij voor de Dieren wil dat de regering zich verzet tegen de introductie van een nieuw gengewas in de EU. De Europese Co...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief