PvdD legt wildlife crime verder aan banden


14 juni 2022

Twee voorstellen van de Partij voor de Dieren om illegale handel in bedreigde dieren en planten (wildlife crime) tegen te gaan, zijn aangenomen. De eerste motie roept op om geen handelsvergunningen meer af te geven voor bedreigde dieren als er illegaal mee gefokt is. De tweede motie zorgt ervoor dat wildlife crime onderdeel wordt van overleg tussen het ministerie van Justitie & Veiligheid en de politie en gemeenten.

Het is vaker voorgekomen dat de legale herkomst van een dierniet kon worden vastgesteld, maar dit dier toch verkocht werd. Zo is de Somalische doornstaarthagedis Europa illegaal binnengebracht en zijn de nakomelingen ‘legaal’ verkocht. Voortaan mag bij twijfel over de legale herkomst geen handelsvergunning meer worden verstrekt en moet de regering hier strenger op toezien. “Een belangrijke stap om de handel in illegale diersoorten aan te pakken”, zegt PvdD-Kamerlid Eva van Esch.

Wildlife crime, inclusief de handel in traditionele medicijnen, zal meer aandacht krijgen nu het een vast onderwerp van gesprek wordt tussen de minister van J&V en de politie en gemeenten. Van Esch: “Voor traditionele medicijnen worden nog te vaak bedreigde dieren en planten gebruikt. Dankzij onze aangenomen motie zal het bewustzijn over de problemenrondom wildlife crime groeien en zullen handhavende organisaties, zoals de politie en de douane, hier extra alert op zijn.”