Partij voor de Dieren koopt land­bouw­grond en creëert nieuwe natuur


23 februari 2021

De Partij voor de Dieren lanceert een nieuwe woudfundingsactie op www.mijnnatuur.nl, om de teloorgang van de Nederlandse natuur te stoppen. Met de actie wordt geld ingezameld om voormalige landbouwgrond te kopen en om te vormen tot nieuwe natuur.

Maar liefst tweederde van ons landoppervlak wordt in beslag genomen door landbouw. Het overheidsbeleid druist volledig in tegen de natuur en dat is een ramp voor de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren wil de Nederlandse grond eerlijk verdelen, met als belangrijkste doel: meer natuur. “Voor het leefbaar houden van ons land moet nú prioriteit gegeven worden aan het beschermen van bestaande natuur en creëren van nieuwe natuurgebieden. Voor onszelf én voor toekomstige generaties. Als we 75% minder dieren gaan fokken komt veel landbouwgrond vrij om het woningtekort aan te pakken, maar vooral om de natuur te laten groeien en bloeien”, licht fractievoorzitter en lijsttrekker Esther Ouwehand toe.

Op dit moment staan 16.000 boerenbedrijven te koop en het aantal landbouwbedrijven is in de afgelopen 20 jaar bijna gehalveerd. Tegelijkertijd is de veestapel gegroeid, waardoor zich op het platteland een megamorfose voltrekt met raaigraswoestijnen en steeds minder natuurlijke landschapselementen tot gevolg. Ouwehand: “Met het vrijkopen van grond om ruimte te geven aan nieuwe natuur geven adoptanten een belangrijk signaal af aan het kabinet: de tijd van afwachten en vooruitschuiven is voorbij. De natuur verdient de hoogste prioriteit. Voor schone lucht, schoon water, soortenrijkdom, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat is meer ruimte voor de natuur onmisbaar.”

De Partij voor de Dieren vormt voormalige landbouwgrond om tot natuur in Neede (Gelderland) en Maasbracht (Limburg). De percelen in Neede zijn 16.810 m2 groot en liggen in het hart van de Achterhoek. Het stuk is nu weiland, maar zal worden omgevormd naar kruiden- en faunarijk grasland en vochtige heide.
Het gebied in Maasbracht heeft een afmeting van 18.640 m2. De grond heeft als nieuwe natuurbestemming kruidenrijke en faunarijke akker en dennen-, eiken- en beukenbos. Op de akkers zal de partij verschillende biologische gewassen telen, niet primair voor consumptiedoeleinden, wel om de grond te herstellen en de biodiversiteit een flinke impuls te geven. “Kruidenrijke akkers vormen belangrijke leefgebieden voor onder andere veel insectensoorten zoals zweefvliegen, wilde bijen, wespen en hommels. Allemaal dieren die gewassen bestuiven en daarom onmisbaar zijn voor onze voedselvoorziening”, vertelt Ouwehand.

Op www.mijnnatuur.nl kunnen natuurliefhebbers één of meerdere vierkante meters grond adopteren voor 5 euro per vierkante meter en zo de actie steunen. Ze kunnen hun adoptiegrond een eigen naam geven en krijgen als dank voor hun deelname een certificaat toegestuurd. Deelnemers van de actie worden zelf geen eigenaar van hun vierkante meter(s). De Partij voor de Dieren blijft de eigenaar en draagt zorg voor het ecologische beheer van de gebieden.

De Partij voor de Dieren kocht in 2013 in het Overijsselse Daarle al meer dan 100.000 m2 natuur vrij en is de enige politieke partij die zelf natuur vrijkoopt en beheert.

Donaties woudfunding uit 2019 besteed bij nieuwe actie
In augustus 2019 startte de Partij voor de Dieren ook een woudfunding om Gelderse natuur die geveild werd te kunnen kopen en daarmee veilig te stellen. Helaas kreeg de partij toen geen kavels toegewezen. Veel deelnemers van de actie hadden bij deze uitkomst aangegeven dat de partij de donatie mocht houden en gebruiken voor toekomstige natuuracties. Voor deze donaties zijn nu vierkante meters natuur gereserveerd op www.mijnnatuur.nl. Deze vierkante meters hebben de naam ‘Adoptie 2019’ gekregen en zijn onder deze naam terug te vinden op de website op de pagina waar vierkante meters geselecteerd kunnen worden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

PvdD vraagt minister om directe sluiting vogelgriepbedrijven

In Rusland zijn zeker 7 personen in de pluimveehouderij besmet geraakt met het vogelgriepvirus. Het is de eerste keer dat vir...

Lees verder

Dubbele natuurverstoring: zandstort tegen bodemdaling Waddenzee door aardgaswinning

Zand dat het Rijk wint om onze kusten te versterken, wordt ook ingezet om bodemdaling veroorzaakt door gas- en zoutwinning on...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief