Openheid bij toelating bestrij­dings­mid­delen


21 november 2012

De Tweede Kamer wil dat de wetenschappelijke studies die worden gebruikt wanneer nieuwe soorten landbouwgif worden toegelaten, openbaar worden gemaakt. De Kamer heeft een motie van de Partij voor de Dieren en D66 hierover aangenomen.


Wanneer een nieuwe soort bestrijdingsmiddel wordt toegelaten op de Nederlandse markt, moet er gekeken worden naar de effecten van dat gif op mens, natuur en milieu. Dit gebeurt nu echter op basis van studies van de fabrikant van het landbouwgif zelf. Deskundigen wijzen erop dat hier vaak niet de meest recente wetenschappelijke inzichten worden gebruikt en niet alle effecten van het gif vermeld worden. Omdat deze studies niet openbaar zijn, kan niemand goed beoordelen of de toelating van nieuw landbouwgif wel gebeurt op basis van alle kennis die er beschikbaar is over de negatieve effecten hiervan.

De Partij voor de Dieren wil maximale transparantie over de wetenschappelijke onderbouwing van toelating van landbouwgif. Daarom heeft Esther Ouwehand samen met D66 een motie ingediend om de studies openbaar te maken. De motie is door een meerderheid van de Tweede Kamer gesteund. Staatssecretaris Verdaas moet er nu voor gaan zorgen dat de gebruikte studies in Nederland openbaar worden gemaakt. Daarnaast moet hij zich in Brussel inzetten om de openbaarheid van de studies ook in Europees verband voor elkaar te krijgen.

Esther Ouwehand: “Er wordt al jaren getwijfeld aan de wetenschappelijke onderbouwing van de vermeende veiligheid van veel soorten landbouwgif. Dat de gebruikte studies nu openbaar moeten worden gemaakt, geeft wetenschappers en burgers de kans om mee te kijken met wat er achter de gesloten deuren van de toelatingsinstantie gebeurt. Dit is een eerste en noodzakelijke stap om gevaarlijk landbouwgif verboden te krijgen. Goed nieuws voor bijvoorbeeld de bijen, die veel te lijden hebben van het vele gebruik van gevaarlijk landbouwgif”.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren dringt aan op verplicht chippen van katten

De Partij voor de Dieren wil dat het kabinet een einde maakt aan de illegale handel in katten en de jacht op loslopende ka...

Lees verder

Plan voor tegengaan impulsaankopen huisdieren

Staatssecretaris Verdaas komt met een plan om impulsaankopen van huisdieren tegen te gaan. Die toezegging deed hij gistera...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief