Motie Teunissen over in de komende 4 jaar substan­tiële stappen zetten om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%


25 november 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de internationale afspraak om 0,7% van het BNI te besteden aan ontwikkelingssamenwerking is herbevestigd bij het aangaan van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen,

constaterende dat het ontwikkelingsbudget (ODA-budget) in 2022 op een historisch laag percentage van 0,53% van het BNI blijft steken en klimaatfinanciering uit het ODA-budget wordt betaald,

constaterende dat Tweede Kamer zich eerder heeft uitgesproken om te streven naar een ODA-budget van 0,7%,

constaterende dat ook de nieuwe Duitse regering in het coalitieakkoord de 0,7% heeft opgenomen,

spreekt uit het belang dat er in de komende 4 jaar substantiële stappen gezet worden om terug te groeien naar een ODA-budget van 0,7%;

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over het ODA-budget te verhogen tot 0,7% van het BNI

Lees verder

Motie Van Esch c.s. over een formele rol voor de gedragsunit van het RIVM

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer