Succes­volle afsluiting parle­men­taire jaar


13 juli 2021

Op de laatste avond voor het zomerreces nam de Tweede Kamer meerdere Partij voor de Dieren-voorstellen aan die het leed van dieren in de veehouderij zullen verminderen. Zo schaarde een meerderheid zich achter moties voor een verbod op diertransporten boven de 30 graden, voor een verbod op pijnlijke drijfmiddelen in slachthuizen en voor een plan van aanpak voor het voorkomen van ziekte en sterfte onder bokjes.

Bokjes

“Het werd hoog tijd dat de minister werk maakte van de enorm hoge sterfte onder bokjes. De dieren zijn vaak zo ziek nadat ze direct na hun geboorte bij hun moeders zijn weggehaald en op transport zijn gezet, dat 20% tot wel 66% de jonge slachtleeftijd van 5 à 6 weken al niet eens haalt. Een afschuwelijk gegeven. Bokjes zijn de wegwerpartikelen van de geitenmelkindustrie”, legt fractievoorzitter Esther Ouwehand uit.

Net als een koe begint een geit niet uit zichzelf met melk geven, maar moet ze daarvoor eerst een jong krijgen. De bokjes worden vaak al een week na hun geboorte op transport gezet naar een bokkenmesterij of zelfs naar het slachthuis. Ouwehand: “Een meerderheid van de Tweede Kamer ziet nu gelukkig ook dat de enorm hoge sterfte daar onacceptabel is. Op de laatste avond voor het reces is onze motie aangenomen waarin we het kabinet oproepen om met een plan van aanpak te komen waarmee ziekte en sterfte onder bokjes wordt voorkomen en waarin het welzijn en de intrinsieke waarde van zowel de geiten als hun bokjes centraal staan. Het was de allerlaatste motie van dit parlementaire jaar. Een mooier slot kon ik me niet wensen!”

Transport en slacht

Er werden meerdere voorstellen aangenomen die ernstig dierenleed op transport en in slachthuizen moeten verminderen. De Tweede Kamer wil een verbod op transporten met dieren wanneer het 30 °C of heter is. PvdD-Kamerlid Leonie Vestering: “Hitte zorgt voor ernstig dierenleed en zelfs sterfte op transport. De minister verbood vorig jaar het transport van dieren bij 35 °C, maar die temperatuur is nog steeds véél te hoog. Omdat wagens niet gekoeld worden kan de temperatuur binnen oplopen tot 40 - 45 graden. Dankzij deze aangenomen motie moet de minister nú werk maken van het verlagen van de maximum temperatuur waarop dieren vervoerd mogen worden. De hete zomer staat alweer klaar, geen tijd te verliezen!”

Daarnaast zijn moties aangenomen om de wachttijd voor het uitladen van dieren bij slachthuizen maximaal 15 minuten te laten duren, en om drijfmiddelen die pijn en stress veroorzaken zoals stroomstootapparatuur in slachthuizen te verbieden.

Goed nieuws voor mens en natuur
Op verschillende andere thema’s werden nog moties van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nederland draagt via het handelsbeleid bij aan moderne slavernij op de wereld, maar moet nu dankzij een aangenomen PvdD-motie prioriteit geven aan het tegengaan van moderne slavernij in het beleid tegen racisme en discriminatie. Andere aangenomen voorstellen bieden perspectief voor het ernstige en voortdurende leed dat de mensen in het toeslagenschandaal is aangedaan en voor structurele investeringen en een langetermijnvisie in het onderwijs.

Tenslotte zijn er twee voorstellen aangenomen voor een betere bescherming van onze natuur. Nederland moet er bij de EU op aandringen om te rekenen met de werkelijke uitstoot van biomassa, wat betekent dat de papieren werkelijkheid dat het verbranden van bomen CO2-neutraal zou zijn niet langer opgaat. Ook moet bij de beoordeling van landbouwgif voortaan breder worden gekeken dan vergelijkingen tussen landbouwgiffen alleen: ook niet-chemische alternatieven zullen voortaan meegenomen worden.

Gerelateerd nieuws

Experts bevestigen: Nederland potentiële hotspot voor zoönotische uitbraken

De Nederlandse veehouderij is vanwege de dreiging van zoönosen een onacceptabel groot risico voor de volksgezondheid. Dat bli...

Lees verder

Kabinet maakt te weinig werk van groen herstel

Partij voor de Dieren vindt dat de plannen om uit de coronacrisis te komen onvoldoende zijn gericht op een duurzaam herstel. ...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief