Motie Teunissen/Postma over de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk ontmoe­digen en geen nieuwe subsidies hiervoor verstrekken


18 april 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een significant deel van de houtige biomassa in Nederland wordt geïmporteerd uit het buitenland;

overwegende dat uit de klimaatraadpleging blijkt dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking tegen het importeren van biomassa uit het buitenland is;

overwegende dat de import van houtige biomassa leidt tot grootschalige natuurvernietiging en dat het transport over duizenden kilometers onnodig veel energie kost;

verzoekt de regering de import van houtige biomassa uit het buitenland sterk te ontmoedigen;

verzoekt de regering tevens geen nieuwe subsidies te verstrekken voor houtige biomassa afkomstig uit het buitenland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Postma


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, NSC, D66, SP, CU, DENK, FVD, PvdD, SGP, Volt, JA21, PvdA, GL

Tegen

VVD, BBB, CDA

Lees onze andere moties

Motie Kostić over laten onderzoeken of het gebruik van Duomix negatieve effecten heeft op milieu en gezondheid

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over de nodige steun aan UNRWA bieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer