Wassenberg: 'Verschuif deel over­heidsgeld voor proef­dier­on­derzoek naar onderzoek zónder proef­dieren'


Minister Schouten neemt voorstel Partij voor de Dieren in onderzoek

11 oktober 2019

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat minister Schouten (LNV) onderzoeken of ze een deel van het overheidsgeld voor proefdieronderzoek kan overhevelen naar onderzoek zónder proefdieren. Zelfs bij een klein percentage gaat het al om een belangrijke stimulans van enkele miljoenen per jaar voor proefdiervrije innovaties. Schouten deed de toezegging tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

De ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden stuit vaak op een gebrek aan middelen. Voor 2020 is door het kabinet nu slechts 2,1 miljoen euro begroot voor proefdiervrij onderzoek. Tegelijk investeert de Nederlandse overheid jaarlijks honderden miljoenen in onderzoek met proefdieren. Op initiatief van Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren, gaat minister Schouten nu onderzoeken of jaarlijks een klein percentage van de overheidsfinanciering voor onderzoek kan worden overgeheveld van proefdierenonderzoek naar onderzoek zonder proefdieren.

Wassenberg: “Ik ben heel blij met de toezegging van de minister. Onderzoek met proefdieren is echt niet meer van deze tijd. Dierproeven veroorzaken veel dierenleed, maar leveren weinig op. Tegelijk zit onderzoek naar proefdiervrije onderzoeksmethoden vaak zonder geld. Toen ik een half jaar geleden voorstelde om elk jaar een klein deel van het onderzoeksgeld over te hevelen van onderzoek met proefdieren naar onderzoek zonder, wilden minister en Kamer daar nog niet aan. Fantastisch dat minister Schouten nu het idee wil onderzoeken. Dat kan echt een grote stap betekenen in het terugdringen van de dierproef. Tegelijk zijn patiënten hiermee geholpen, want proefdiervrije onderzoeksmethoden leveren steeds meer kennis op.”

In Nederland worden jaarlijks tussen de 500.000 en 600.000 dierproeven uitgevoerd. De laatste tien jaar is dat aantal niet structureel gedaald, ondanks de meermalen uitgesproken wens van Kamer en kabinet om toe te werken naar het vervangen van proefdierenonderzoek naar een type onderzoek dat geen gebruik meer maakt van proefdieren. Onderzoek op basis van menselijke cellen of weefsels, maar ook combinaties tussen biologie en ICT, zoals cell-on-a-chip of organ-on-a-chip leveren steeds betere resultaten op.

Vanuit de wetenschap stijgt de interesse voor proefdiervrije onderzoeksmethoden. Onderzoekers lopen steeds vaker tegen de beperkingen van de dierproef aan. Niet meer dan 10 procent van de dierproeven kunnen succesvol vertaald worden naar de mens. Toch geldt de dierproef in de wetenschap nog altijd als de gouden standaard, ook al wordt die reputatie steeds vaker betwist.

Lees hier de hele bijdrage van Frank Wassenberg aan het debat over de LNV-begroting.

Gerelateerd nieuws

Mooie woorden en koninklijke onderscheiding voor Marianne Thieme bij afscheid Tweede Kamer

Bij het afscheid van Marianne Thieme van de Tweede Kamer waren er niet alleen mooie woorden van voorzitter Khadija Arib, maar...

Lees verder

Sebastiaan Wolswinkel ontzet uit het lidmaatschap van de PvdD

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang ontzet u...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief