Kabinet wil dier­vrien­de­lijke aanpak ganzen bij Schiphol


14 juli 2016

De regering gaat onderzoeken of de gronden rond Schiphol onaantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor ganzen, om zo de kans op (bijna-)botsingen met vliegtuigen te minimaliseren. Dat heeft staatssecretaris Dijksma op de laatste Kamerdag vóór het reces toegezegd na een oproep daartoe door PvdD-Kamerlid Frank Wassenberg. Zo wordt de veiligheid van het vliegverkeer vergroot, zonder dat daarvoor op grote schaal ganzen worden gedood.

In vier jaar tijd zijn er rond Schiphol 43.000 ganzen gedood. Dat is helemaal voor niets geweest, want het aantal getelde ganzen neemt niet significant af. Bovendien kan het doden van ganzen de onveiligheid rond Schiphol juist vergroten, omdat dieren in paniek raken, onvoorspelbaar vluchtgedrag vertonen en zo vliegtuigen in gevaar kunnen brengen.

Voorkomen dat ganzen naar Schiphol worden gelokt, is een betere manier om de veiligheid te vergroten. Rond de start- en landingsbanen van Schiphol worden op grote schaal eiwitrijke gewassen verbouwd, een lekkernij waar de ganzen op afkomen. De Partij voor de Dieren wil daarom dat de gronden rondom Schiphol minder aantrekkelijk gemaakt worden voor ganzen, bijvoorbeeld door over te stappen op zonnepanelen of olifantsgras. Deze alternatieven zijn tevens klimaatvriendelijk.

Kamerlid Frank Wassenberg heeft het kabinet opgeroepen om als voorwaarde bij de verpachting van de gronden rond Schiphol te stellen dat dier- en klimaatvriendelijke alternatieven gestimuleerd worden. Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft aangegeven hier oren naar te hebben en heeft toegezegd om te bekijken of dit in haar beleid opgenomen kan worden.

Wassenberg: “Door bijvoorbeeld zonne-energieparken aan te leggen, kan er duurzame energie opgewekt worden en tegelijk de kans op botsingen tussen ganzen en vliegtuigen verminderd worden. Er zijn alleen maar voordelen: er worden geen ganzen meer naar Schiphol gelokt en de luchthaven wordt een beetje duurzamer door het gebruik van groene energie.

Gerelateerd nieuws

Europese Commissie weigert ivoorhandel te verbieden

De Europese Commissie is niet van plan een wereldwijd verbod op ivoorhandel te steunen. Dit tot groot ongenoegen van de Afric...

Lees verder

Geen kamermeerderheid voor einde diertransporten in hitte

De temperatuur in diertransportwagens kan in de zomer hoog oplopen, met ernstig dierenleed tot gevolg. Soms staan de dieren u...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief