Doneer


Doneer aan de Partij voor de Dieren

  • Steun de strijd voor een beter dierenwelzijn
  • Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom
  • Giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar

Legaat of erfenis


Donatiebedrag

Betaalmethode


Transparantie
De wet schrijft voor dat politieke partijen giften moeten registreren en ontvangen giften groter dan € 4.500 (totaal per kalenderjaar) openbaar moeten maken. Hoe de Partij voor de Dieren hiermee omgaat kunt u lezen in ons giftenreglement.

ANBI
De Partij voor de Dieren heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Deze gegevens vindt u hier.