Doneer


Doneer aan de Partij voor de Dieren

  • Steun de strijd voor een beter dierenwelzijn
  • Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom
  • Giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar

Legaat of erfenis

Periodieke gift


Donatiebedrag

Doneer voor de gemeenteraadscampagne:

Betaalmethode


Transparantie
De wet schrijft voor dat politieke partijen giften moeten registreren en ontvangen giften groter dan € 4.500 (totaal per kalenderjaar) openbaar moeten maken. Hoe de Partij voor de Dieren hiermee omgaat kun je lezen in ons giftenreglement.

ANBI
De Partij voor de Dieren heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Deze gegevens vind je hier.