Doneren


Wilt u de Partij voor de Dieren financieel steunen? Dan is een donatie van harte welkom! Donaties aan politieke partijen zijn aftrekbaar van de belasting. U kunt uw donatie overmaken op rekeningnummer NL94 TRIO 0212 4869 34 van de Triodosbank ten name van de Partij voor de Dieren te Amsterdam, onder vermelding van gift. (aanvullende bankgegevens voor het overmaken vanuit het buitenland: BIC: TRIONL2U).

U kunt ook online een donatie doen. Klik hier (u gaat naar de website www.geef.nl) voor het overmaken van een donatie via onder andere IDEAL, creditcard of machtiging.

Periodieke gift
U kunt de Partij voor de Dieren ook steunen met een periodieke gift. Dit is fiscaal aantrekkelijk, zodat uw geld volledig kan worden ingezet om op te komen voor dieren, natuur en milieu. Voor meer informatie, klik hier.

Legaat of erfenis
Nalaten aan Partij voor de Dieren kan op twee manieren: met een legaat of een erfstelling. De Partij voor de Dieren is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dit houdt in dat er geen belasting over een nalatenschap wordt geheven. Het volledige nagelaten bedrag komt ten goede aan de Partij voor de Dieren. Voor meer informatie, klik hier.

Transparantie
De wet schrijft voor dat politieke partijen giften moeten registreren en ontvangen giften groter dan € 4500 (totaal per kalenderjaar) openbaar moeten maken. Hoe de Partij voor de Dieren hiermee omgaat kunt u lezen in ons giftenreglement.

Iedere bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom om de Partij voor de Dieren te steunen. Hartelijk dank!

ANBI
De Partij voor de Dieren heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Deze gegevens vindt u hier.