Vanaf 2015 mogen de kippen hun snavel helemaal houden


9 juli 2012

Pluimveehouders in Nederland moeten met ingang van 2015 tóch het verbod op snavelkappen naleven. Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde in met de motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep. Eerder gaf het ministerie de pluimveesector een vrijstelling van het verbod op ingrepen, omdat het de sector ondanks eerder uitstel nog niet was gelukt zich aan te passen aan de regels.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er met ingang van in 2001 een verbod zou ingaan op pijnlijke ingrepen bij pluimvee, zoals het verkorten van de snavel en het deels verwijderen van tenen, sporen en kammen. Maar de Nederlandse regering verleende destijds de sector vrijstelling tot 2006. In 2006 werd de vrijstelling verlengd tot 2011 en vorig jaar stelde de regering de invoering van de regels nog eens met tien jaar uit. Al die tijd hadden pluimveehouders de mogelijkheid hun bedrijf aan te passen aan de nieuwe normen, maar zij zijn daar naar eigen zeggen niet in geslaagd.

Volgens de Partij voor de Dieren willen pluimveehouders de wet niet naleven omdat ze dan moeten zorgen dat de dieren meer ruimte krijgen. Esther Ouwehand: “De veesector houdt kippen die gefokt zijn voor eierproductie veel te dicht opeengepakt, waardoor de dieren elkaar door verveling en stress makkelijk verwonden. De oplossingen voor dit probleem liggen bij het fokken van robuuste dieren die mentaal tegen een stootje kunnen, en bij een meer gevarieerde leefomgeving met meer ruimte, afleiding en uitloop. Niet bij het afhakken van die delen van de kip die de fokker slecht uitkomen.”

De motie werd gesteund door SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, D66, PVV en de ChristenUnie

Update: Na het aannemen van deze motie werden opnieuw ontheffingen verleend. Per 1 januari 2019 is het snavelkappen voor ongeveer 90% van het in Nederland gehouden pluimvee daadwerkelijk verboden.

Gerelateerd nieuws

Huisdierenhandel aan banden

Een verbod op het houden van roofvogels, kangoeroes, krokodillen en andere (wilde) dieren is een stap dichterbij. De Tweed...

Lees verder

Kamervragen over miljoenensubsidie Gigastal Grubbenvorst

Marianne Thieme wil dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de subsidie terugvordert die d...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief