Partij voor de Dieren dient Klimaatwet 1.5 in


Ouwehand: ‘We hebben een crisis­aanpak nodig’

29 oktober 2021

De Partij voor de Dieren heeft vandaag haar Klimaatwet 1.5 naar de Raad van State gestuurd. Deze aangescherpte Klimaatwet dwingt de regering klimaatbeleid te voeren dat zich richt op het beperken van de opwarming tot maximaal 1,5°C. “Nederland moet versneld veel meer doen dan we bij het huidige klimaatbeleid zien. We hebben te maken met een crisis en daar hoort een echte crisisaanpak bij”, zegt PvdD-fractievoorzitter Esther Ouwehand.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde donderdag zijn jaarlijkse doorrekening van het Nederlandse klimaatbeleid. Daaruit bleek dat bij het huidige kabinetsbeleid de klimaatdoelen niet bereikt worden. Raad van State noemde dit ‘zorgelijk’ en stelde dat de Nederlandse Klimaatwet ‘snel en substantieel gewijzigd moet worden’. Ouwehand: “Dat is precies wat onze Klimaatwet 1.5 doet: we breken de huidige wet open en leggen vast dat Nederland zo snel mogelijk een maximale bijdrage gaat leveren om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Dat is niet langer vrijblijvend, zoals in de huidige Klimaatwet, maar juridisch bindend.”

Zo legt de Klimaatwet 1.5 vast dat Nederland klimaatneutraal moet zijn in 2030. “Dat is ambitieus, maar haalbaar. Als de nood hoog is zijn we tot heel veel in staat. En de nood is hoog. De klimaatcrisis is niet iets van de verre toekomst, we zitten er middenin”, zegt Ouwehand. ,,Nu versneld onze uitstoot terugdringen is bovendien goedkoper dan nog langer uitstellen en vertragen. Wetenschappers hebben berekend dat een 2-gradenwereld 25000 miljard euro meer kost dan een 1,5-graden wereld. En dat was nog een voorzichtige schatting.”

Eerlijk klimaatbeleid levert niet alleen financiële winst op, benadrukt Ouwehand. “Jongeren maken zich bij het huidige transitietempo grote zorgen over hun toekomst. We hebben nu nog de kans ze juist een mooiere wereld na te laten. Een wereld met gezonde lucht, schoon water, meer natuur, duurzame landbouw, meer woningen en lagere energierekeningen. Maar dan moeten we nu wel voor een radicale omslag kiezen.”

OMT voor het klimaat
De Klimaatwet 1.5 regelt onder meer dat er een maandelijkse voortgangsrapportage en een onafhankelijke wetenschappelijke klimaatcommissie, een soort ‘OMT voor het klimaat’. Groot-Brittannië, Denemarken en Finland kennen al zo’n adviesorgaan voor de overheid.

Daarnaast komt er een emissiebudget, de totale hoeveelheid broeikasgassen die Nederland nog mag uitstoten om aan de 1,5°C-doelstelling te voldoen. Geen enkele sector krijgt daarbij een uitzonderingspositie. Ouwehand: “Het huidige klimaatbeleid spaart de luchtvaart, internationale scheepvaart en biomassacentrales. Die uitzonderingen moeten worden geschrapt. Net als de rekentrucjes waardoor houtige biomassa ten onrechte als duurzame energie wordt aangemerkt.”

De Klimaatwet 1.5 wordt ingediend door PvdD-Kamerlid Lammert van Raan, die de wet ook zal verdedigen tegenover de Tweede Kamer.

Klik hier voor de memorie van toelichting
Klik hier voor het wetsvoorstel

Gerelateerd nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

De Partij voor de Dieren doet in 29 gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart volgend jaar. Het groeiend ve...

Lees verder

Elke Prinsjesdag een Klimaatprinsjesdag

De Tweede Kamer wil dat de Klimaatnota voortaan niet meer pas in het najaar, maar veel eerder verschijnt, zodat de regering n...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief