Motie Thieme/Ouwehand over rati­fi­cering van de Europese over­een­komst ter bescherming van kleine huis­dieren


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 1987 de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987) is ontwikkeld die door Nederland wel ondertekend, maar tot op heden nog niet geratificeerd is;

constaterende, dat de Raad voor Dieraangelegenheden adviseert om de overeenkomst te ratificeren om Nederland een geloofwaardige rol te geven in het opstarten van de Europese discussie over het welzijn van gezelschapsdieren;

verzoekt de regering binnen twee maanden over te gaan tot ratificering van de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987),

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD