Motie Thieme/Ouwehand over rati­fi­cering van de Europese over­een­komst ter bescherming van kleine huis­dieren


12 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in 1987 de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987) is ontwikkeld die door Nederland wel ondertekend, maar tot op heden nog niet geratificeerd is;

constaterende, dat de Raad voor Dieraangelegenheden adviseert om de overeenkomst te ratificeren om Nederland een geloofwaardige rol te geven in het opstarten van de Europese discussie over het welzijn van gezelschapsdieren;

verzoekt de regering binnen twee maanden over te gaan tot ratificering van de Europese overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren (ETS-125, 1987),

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CU, D66, GL, PvdA, SP, PVDD

Tegen

CDA, LVER, PVV, SGP, VVD

Lees onze andere moties

Motie Thieme/Ouwehand over onbeperkte toegang voor kalveren tot water en ruwvoer

Lees verder

Motie Ouwehand/Thieme over regelgeving voor het doden van ongewervelde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer