Motie Ouwehand c.s. over een inven­ta­ri­satie van doelen waarvoor onderzoek met primaten wordt verricht


30 januari 2007

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende, dat het verrichten van dierproeven op mensapen verboden is;
constaterende, dat dierproeven op andere primaten nog wel zijn toegestaan;
overwegende, dat dierproeven op primaten zeer grote weerstand in de samenleving opwekken;
verzoekt de regering een nieuwe inventarisatie uit te voeren naar de doelen waarvoor onderzoek met primaten wordt verricht, alsmede een internationale schaduwinventarisatie naar het onderzoek op dezelfde terreinen waarbij geen gebruik wordt gemaakt van primaten, alsmede een inventarisatie van landen waar het gebruik van primaten ten behoeve van dierproeven al dan niet is toegestaan, en de Kamer hierover op zo kort mogelijke termijn te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand
Van Velzen
Vendrik


Status

Aangenomen

Voor

SP, PvdA, GL, D66, PVDD, VVD, CU, SGP

Tegen

CDA, PVV

Lees onze andere moties

Motie Ouwehand c.s. over openbaarmaking van de jaarverslagen van Dierexperimentencommissies

Lees verder

Motie Thieme over een verbod op het voeren van grote, ongedomesticeerde hoefdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer