Minister moet aan de slag voor dieren­welzijn dankzij PvdD-motie


16 oktober 2019

Landbouwminister Schouten was de dieren vergeten in haar kringloopnota. Een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren brengt daar verandering in.

De regering moet in haar nota voor kringlooplandbouw concretere voorwaarden stellen aan de manier waarop dieren worden gehouden in de veehouderij, en daarbij moet het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dit voorstel van fractievoorzitter Esther Ouwehand.

“Zonder dierenwelzijnsdoelen zullen dieren ook in de kringlooplandbouw een ellendig leven leiden,” zegt Ouwehand. “Kijk maar naar de gigastal in Grubbenvorst. In deze stal worden één miljoen vleeskuikens van verschillende leeftijden in zes etages opgestapeld in emissiearme stallen, met technische snufjes als luchtwassers om de uitstoot van schadelijke stoffen tegen te gaan. Zes weken na hun geboorte worden de kippen in een eigen slachterij op het erf geslacht. Daar komen in de komende maanden nog 34.000 varkens bij. Met een eigen mestvergister op het terrein geldt deze stal als klimaatvriendelijk en past deze helemaal binnen de kringloopvisie van minister Schouten. Om in dit kringloopverhaal de dieren niet te vergeten, hebben we deze motie ingediend,” zegt Ouwehand.

Zowel het tweede paarse kabinet als het kabinet-Balkenende IV stelden al voor om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Met nog maar drie jaar te gaan zijn deze doelen nog lang niet behaald. Ouwehand vroeg minister Schouten eerder om deze deadline van 2022 te respecteren, maar zag tot nog toe geen enkel plan om daar werk van te maken.

Tegen het routinematig couperen van biggenstaartjes, al heel lang verboden in Europa, wilde minister Schouten ook geen maatregelen nemen. “Waarom heeft de minister de dieren zo nadrukkelijk uit haar kringloopvisie gelaten?” vraagt Ouwehand zich af. “Waarom gaat ze niet aan de slag en gebruikt ze niet dat mandaat, dus dat er eerder al kabinetsbeloftes zijn gedaan voor het welzijn van dieren, en confronteert ze de Kamer ermee dat deze beloftes zijn gedaan? Waarom zegt ze niet: de deadline was 2022 en deze maatregel mag u van mij verwachten?”

Door de aangenomen motie moet minister Schouten nu alsnog aan de gang om dierenwelzijn in de landbouw beter te waarborgen.

Gerelateerd nieuws

Reactie Tweede Kamerfractie op bestuursbesluit Wolswinkel

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft kennis genomen van het besluit van het partijbestuur om Seba...

Lees verder

PvdD houdt ook buurlanden bij de stikstof-les

Ook natuurgebieden in andere Europese landen moeten goed beschermd worden tegen stikstofuitstoot. De EU-fractie van de Partij...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief