Motie Wassenberg/Vestering over zich in Europa actief verzetten tegen het toestaan van dier­trans­porten naar derde landen


26 januari 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat diverse Europese lidstaten zich verzetten tegen een verbod op langeafstandstransporten met dieren en diertransporten naar niet-EU landen,

constaterende dat deze lidstaten hiermee onder meer de massale export van schapen naar het Midden-Oosten in stand willen houden,

overwegende dat het onwenselijk is om dieren te exporteren naar landen met lagere dierenwelzijnsstandaarden,

overwegende dat de EU geen toezicht kan houden op het welzijn van de dieren tijdens transporten naar derde landen, terwijl ze daar wel voor verantwoordelijk is,

verzoekt de regering zich in Europa actief te verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen, ook over kortere afstanden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Vestering


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, CU, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Vestering over geen belastinggeld verspillen aan een nieuwe subsidieregeling voor mestverwerkers

Lees verder

Motie Van Esch/Vestering over bij de stikstofaanpak een verbeterde luchtkwaliteit garanderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer