Motie Dijk/Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afge­schaft


13 december 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het eigen risico voor één op de vier mensen een reden

is om zorg te mijden;

overwegende dat al deze mensen niet kunnen wachten totdat de formatie

is afgerond;

spreekt uit dat het eigen risico zo snel mogelijk moet worden afgeschaft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dijk
Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, GL-PvdA, BBB, SP, DENK, PvdD

Tegen

VVD, NSC, D66, CDA, FVD, SGP, Volt, JA21, CU

Lees onze andere moties

Motie Dijk/Ouwehand over uitspreken dat het eigen risico moet worden afgeschaft en dat dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2024

Lees verder

Motie Teunissen c.s. over in de onderhandelingen over de EU-Bodemrichtlijn pleiten voor handhaving van het one out all out-principe

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer