Dieren krijgen een plaats in crisis­draai­boeken


31 maart 2022

De minister van Justitie en Veiligheid gaat op verzoek van de Partij voor de Dieren ook dieren een plaats geven in crisisdraaiboeken. Ook professionele dierenhulpverleners zullen hierbij worden betrokken. Een motie hiertoe werd overgenomen* door de minister. Meerdere recente incidenten tonen de noodzaak hiervan aan, want het gebrek aan aandacht voor dieren bij crises zorgt voor gevaarlijke situaties voor mensen en dieren.

Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat dieren een plek krijgen in de draaiboeken voor de crisishulp: “Er zijn veel voorbeelden van rampen, waar veel leed voor dier en mens voorkomen kan worden als er rekening met dieren wordt gehouden. In 2018 verloor een olietanker in de haven van Rotterdam 200.000 liter stookolie, waardoor honderden watervogels onder de smurrie kwamen te zitten. Mensen gingen op eigen initiatief met boten de dieren redden, waarbij levensgevaarlijke situaties ontstonden”, legt Wassenberg uit. “Als hulp aan dieren onderdeel was geweest van het crisisdraaiboek, had dit niet hoeven te gebeuren.”

Ook verwees Wassenberg tijdens het debat over crisisbeheersing naar de watersnoodramp in Limburg van vorig jaar, waarbij veel dieren verdronken in de kolkende stroom water. Wassenberg: “Mensen gingen zelf het water in om dieren te redden. Eén op de zes inwoners van het overstromingsgebied weigerde evacuatie vanwege hun dieren. Ook daar had het geholpen als er op voorhand een plan was geweest en als dierenhulporganisaties betrokken zouden zijn geweest bij de afhandeling van de crisis.”

Tot slot is er goed nieuws voor Oekraïense vluchtelingen en hun huisdieren. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie van de Partij voor de Dieren om vluchtelingen en hun huisdier waar mogelijk bij elkaar te houden. Veel vluchtelingen namen hun huisdier mee naar Nederland, maar konden deze niet meenemen naar de opvanglocaties.

Lees de volledige debatbijdrage hier.

* een overgenomen motie wordt niet in stemming gebracht, omdat de minister al na het indienen heeft toegezegd deze te zullen uitvoeren.

Gerelateerd nieuws

Succes: datacenter Zeewolde in de ijskast

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren gesteund die het kabinet oproept een pas ...

Lees verder

Dring de vraag naar veevoer terug nu hongersnood dreigt

Gezien de stijgende voedselprijzen en de dreigende hongersnood moet de vraag naar veevoer drastisch teruggedrongen worden. Es...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief