Einde aan subsidies brand­ge­vaar­lijke lucht­wassers en nieuw onderzoek naar land­bouwgif


Twee successen Partij voor de Dieren voor écht duurzame landbouw

12 februari 2021

Dieronvriendelijke en brandgevaarlijke luchtwassers zijn geen oplossing voor de problemen in de veehouderij en moeten daarom niet langer gesubsidieerd worden. En: er moet praktijkonderzoek komen naar resten van landbouwgif in veevoer, mest en de bodem. Met deze twee aangenomen moties boekt de Partij voor de Dieren succes voor de omslag naar een echt duurzaam landbouwsysteem. “Een enorme doorbraak”, aldus fractievoorzitter Esther Ouwehand. “Als we belastinggeld uitgeven aan de veehouderij, dan moet dat zijn om het aantal dieren te verminderen en boeren te helpen om te schakelen naar echt duurzame landbouw. Niet naar het in stand houden van de bio-industrie.”

Luchtwassers zijn technische installaties op potdichte stallen, die de lucht uit de stal moeten zuiveren van stikstof en stank voordat het de buitenlucht in gaat. Maar de onderzoeksrapporten waaruit blijkt dat luchtwassers in de praktijk lang niet zo goed werken als beloofd, stapelen zich op. Bovendien vergroten ze het gevaar op stalbranden en houden ze een zeer slecht stalklimaat in stand. Esther Ouwehand: “Dit leidt bij varkens tot ernstige benauwdheid, pleuritis, chronisch hoesten en longontstekingen. Hoe kan je bedenken dat dit de oplossing is voor de problemen in de veehouderij?”

Stallen met luchtwassers kunnen nu een duurzaamheidscertificaat krijgen (Maatlat Duurzame Veehouderij), waarmee ze belastingvoordeel en subsidies kunnen ontvangen. Zo heeft de overheid de installatie van luchtwassers dus lange tijd gestimuleerd. Met deze aangenomen motie komt daar nu een einde aan.

Gifresten

Een andere aangenomen motie vraagt om onderzoek naar de aanwezigheid van landbouwgif in veevoer, koeienmest en in de bodem van weilanden. “Er zijn al duidelijke aanwijzingen dat onze weilanden vergiftigd worden met pesticiden wanneer er drijfmest over wordt uitgereden,” zegt Kamerlid Frank Wassenberg. “Er zit namelijk landbouwgif op het krachtvoer dat koeien eten, en dat wordt niet afgebroken. Het gevolg van de vergiftigde weilanden is dat insecten en weidevogels er niet kunnen overleven.” Wassenberg stelde eerder schriftelijke vragen over het vermoeden dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vervolgonderzoek naar dit onderwerp blokkeerde. Met deze aangenomen motie moet het onderzoek er alsnog komen.

Gerelateerd nieuws

Een dier is geen ‘click and collect’-handelswaar

De Partij voor de Dieren roept landbouwminister Schouten in schriftelijke vragen op om importeurs en handelaren van puppy’s u...

Lees verder

PvdD: laat Rabobank meebetalen aan landbouwtransitie

Onlangs erkende Rabobank medeverantwoordelijk te zijn voor de problemen die veroorzaakt worden door de landbouw. Een goede ee...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief