Motie Kostic/Gabriels over het gebruik van staal­slakken stoppen


8 februari 2024

De Kamer,


gehoord de beraadslaging,

constaterende dat staalafval in de vorm van slaakslakken volgens het RIVM en ILT schadelijk is en de huidige regels de gezondheid van mens, dier en milieu onvoldoende beschermen,

constaterende dat als staalslakken in contact komen met water allerlei schadelijke zware metalen zich overal in het milieu verspreiden,

overwegende dat de kosten voor zuivering van het grond- en oppervlaktewater worden afgewenteld op gewone burgers en boeren, terwijl sommigen nu al niet kunnen rondkomen,

constaterende dat er genoeg alternatieven zijn voor het toepassen van staalslakken,

verzoekt de regering het gebruik van staalslakken te stoppen, tenzij kan worden aangetoond dat er geen achteruitgang van waterkwaliteit is en er geen milieu- of gezondheidsrisico’s zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kostić

Gabriëls


Status

Verworpen

Voor

GL-PvdA, CDA, SP, DENK, PvdD, Volt

Tegen

PVV, VVD, NSC, D66, BBB, CU, FVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd

Lees verder

Motie Teunissen over BECCS op geen enkele wijze stimuleren of faciliteren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer