Stop de jacht, laat in het wild levende dieren met rust


De Partij voor de Dieren wil wilde dieren beschermen en menselijke invloed zo klein mogelijk maken. In Nederland wordt nu veel gejaagd op wilde dieren, vaak om de populatie te beheren. Elk jaar schieten ongeveer 28.000 jagers 2 miljoen dieren dood en verwonden ze ook nog eens ongeveer 2 miljoen.

Hierdoor blijven veel jonge dieren zonder moeder achter. Worden relaties tussen partners verstoord. En wordt de structuur van groepen en populaties ernstig beschadigd. Hoewel slechts 3% van de bevolking de jacht voor plezier goed vindt en 72% de plezierjacht wil verbieden, blijft de overheid de jagers ondersteunen.

De Partij voor de Dieren wil dat wilde dieren alleen worden gedood als het echt nodig is, bijvoorbeeld als het dier ernstig lijdt of als er een bedreiging is voor de volksgezondheid. Alle andere mogelijkheden moeten eerst worden overwogen. Het doden van wilde dieren moet worden gedaan door professionals van de overheid en niet door hobbyjagers. Het doden van wilde dieren door hobbyjagers wordt verboden.

Vergunningen
In Nederland zijn er wetten die regelen hoe we met wilde dieren en de natuur moeten omgaan. In deze wetten staat dat we dieren met rust moeten laten en dat ze alleen gedood mogen worden als de provincie toestemming geeft. Die toestemming wordt alleen gegeven als er belangrijke schade is aan gewassen of vee, of als de veiligheid van mensen in gevaar is en er geen andere oplossing is.

Het verzoek om toestemming komt meestal van groepen die verantwoordelijk zijn voor wildbeheer, zoals grondgebruikers en jagers. Deze verzoeken worden beoordeeld door het Faunafonds, waar ook grondgebruikers en jagers bij horen. Hierdoor is het niet altijd zeker of de verzoeken op de juiste manier worden beoordeeld. De Partij voor de Dieren vindt dat alleen de landelijke overheid toestemming moet geven om jachtvergunningen te verlenen, zodat het op een eerlijke en neutrale manier gebeurt.

Daarnaast wil de Partij voor de Dieren een verbod op jagen bij extreem weer. Op die momenten hebben dieren moeite met overleven en verliezen ze hun natuurlijke schuwheid, waardoor ze gemakkelijke doelwitten voor jagers worden. Een tijdelijk jachtverbod is dan nodig om dieren te beschermen.

Wild eten
Wilde dieren zijn een onderdeel van het ecosysteem en moeten niet worden gezien als ‘scharrel’vlees. Driekwart van Nederland is ingericht voor de voedselproductie. Er hoeven niet ook nog eens dieren te worden ‘geoogst’ uit de natuur voor menselijke consumptie. Dat ‘oogsten’ kan niet zonder geweld en schade aan de natuur.

Veel ‘wild’ in winkels en restaurants is helemaal niet wild maar komt van binnen- en buitenlandse wildfarms, waar de dieren net als in de vee-industrie gewoon gefokt worden. Daarnaast blijft de Partij voor de Dieren ook strijden voor een einde aan de ganzenjacht, vossenjacht en zwijnenjacht.

Het standpunt Stop de jacht, laat in het wild levende dieren met rust is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen