Geen dierenleed voor tradities


Stierenvechten
Het meest bloedige volks'vermaak' in Europa is het stierenvechten. De Partij voor de Dieren is heel erg tegen stierenvechten en vindt dat het absoluut verboden moet worden. De Europese Unie laat het echter helaas nog steeds toe dat dieren op deze manier worden mishandeld.

In het EU-verdrag staat dat de Europese Unie rekening moet houden met het welzijn van dieren, omdat ze gevoel hebben. Maar dit wordt vaak beperkt door uitzonderingen voor religieuze rituelen, culturele tradities en regionaal erfgoed. Wij vinden dat de vrijheid om tradities uit te oefenen stopt waar het lijden van mensen of dieren begint.

Ganstrekken
De Partij voor de Dieren is tegen ganstrekken. Het is een wreed, respectloos 'spel' waarbij een speciaal daarvoor gedode gans wordt onthoofd. Dit zogenaamde volks'vermaak' laat zien hoe respectloos we naar dieren kijken, onder het mom van traditie.

Het is een bloederig ritueel, dat komt uit een tijd dat dieren in de eerste plaats werden gezien als een bron van vermaak. Net als andere middeleeuwse en barbaarse gebruiken vinden wij dat ganstrekken geen plek moet hebben in onze samenleving. We moeten het niet meer normaal vinden dat dieren worden gedood voor vermaak van de mens.

Kievitseieren rapen
De Partij voor de Dieren is tegen het rapen van kievitseieren. Het uitoefenen van een hobby of het in stand houden van een cultuurhistorische traditie mag niet ten koste gaan van dieren. De belangen van dieren en de natuur zijn niet minder waard in vergelijking met menselijke tradities.

Het standpunt Geen dierenleed voor tradities is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer