Geen dierenleed voor tradities


Stierenvechten

Het meest bloedige volksvermaak in Europa is het stierenvechten. De Partij voor de Dieren is faliekant tegen stierenvechten. Dit volksvermaak moet absoluut verboden worden. De Europese Unie laat het echter helaas nog steeds toe dat dieren worden mishandeld als volksvermaak.

De verklaring in het EU-verdrag dat de Europese Unie 'ten volle rekening houdt met de welzijnsvereisten van dieren als wezens met gevoel' wordt steevast gevolgd door het voorbehoud voor godsdienstige riten, culturele tradities en het regionale culturele erfgoed. De vrijheid tot het uitoefenen van tradities houdt echter op waar mensen- of dierenleed begint.

Ganstrekken

De Partij voor de Dieren is tegen ganstrekken. Het is, een wreed, respectloos 'spel' waarbij een speciaal daarvoor gedode gans wordt onthoofd. Dit zogenaamde volksvermaak getuigt van een respectloze kijk op dieren, onder het mom van traditie.

Het is echter een bloederig ritueel, afkomstig uit een tijd dat dieren in de eerste plaats werden gezien als een bron van vermaak. Net als andere middeleeuwse en barbaarse gebruiken zou ganstrekken geen plek moeten hebben in onze maatschappij. Het is onaanvaardbaar dat in deze tijd nog dieren worden gedood ter wille van een volksfestijn.

Kievitseieren rapen

De Partij voor de Dieren is tegen het rapen van kievitseieren. Het uitoefenen van een hobby of het in stand houden van een cultuurhistorische traditie mag niet ten koste van dieren. De belangen van dieren en de natuur mogen niet ondergeschikt worden gemaakt aan menselijke tradities. Het rapen van kievitseieren is alleen in Friesland door de rechter toegestaan. De Partij voor de Dieren vindt dat ook daar het rapen van kievitseieren verboden moet worden. In 2015 heeft de Raad van State het rapen voor dat jaar verboden.

Het standpunt Geen dierenleed voor tradities is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer