Bescherm dieren in het wild wereldwijd


Het CITES-verdrag, ofwel het 'Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora', is een overeenkomst tussen landen ter bescherming van (bedreigde) planten- en diersoorten. Het verdrag bevat duidelijke regels om te voorkomen dat deze soorten worden verhandeld en uitsterven.

Betere handhaving en specialistische taskforce

Hoewel CITES heldere regels biedt, schiet de handhaving tekort. Jaarlijks worden miljoenen dieren illegaal verhandeld, waardoor de handel in bedreigde soorten na de drugshandel de meest lucratieve vorm van misdaad is. Opvallend is dat Nederland fungeert als wereldwijde spil in deze illegale dierenhandel.

Om bedreigde dieren daadwerkelijk te beschermen, is gerichte en strenge handhaving essentieel. Steekproefsgewijze grenscontroles binnen de Europese Unie kunnen bijdragen aan het bestrijden van illegale dierenhandel.

De enige effectieve manier om bedreigde diersoorten daadwerkelijk te beschermen is het instellen van een gespecialiseerde taskforce met voldoende mandaat en middelen om de illegale handel in exotische dieren effectief aan te pakken. Daarnaast is het essentieel om hogere straffen op te leggen aan illegale handelaren en prioriteit te geven aan opsporing en vervolging door het Openbaar Ministerie.

Trofeejachten en vrijstellingen

Binnen het CITES-verdrag zijn helaas ook vrijstellingen opgenomen voor de jacht op (bedreigde) diersoorten, zoals olifanten, tijgers en leeuwen. Deze zogenaamde trofeejachten worden aangeprezen als duurzaam, maar dat is zeker niet het geval. In sommige landen, zoals Zuid-Afrika, zijn zeer winstgevende 'wildfarms' ontstaan, waar dieren worden gefokt om later uit te zetten om op te jagen.

In Nederland is het dankzij een initiatief van de Partij voor de Dieren verboden om jachttrofeeën in te voeren van zeer bedreigde dieren, maar in andere landen mag dat nog wel. Bovendien mogen, ook in Nederland, sommige trofeeën, zoals van leeuwen, wél worden ingevoerd.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor om reizen die georganiseerd worden om bedreigde diersoorten te doden te verbieden. Daarnaast vinden we dat Europese Unie-lidstaten jachttoeristen moeten kunnen vervolgen wanneer zij bedreigde diersoorten buiten Europa bejagen.

Exotische (dieren)handel

In Nederland ontbreekt effectieve handhaving bij de invoer van exotische dieren. Opvangcentra melden alarmerende signalen over de groeiende toestroom van exotische dieren. Opvallend is dat slechts zelden dieren in beslag worden genomen. Deze dieren zijn vaak aangekocht op grote verkoopbeurzen en worden uiteindelijk 'gedumpt' door hun eigenaars. Kortom, de handel gedijt en heeft talloze slachtoffers tot gevolg.

De Partij voor de Dieren pleit voor de oprichting van een gespecialiseerde taskforce, voorzien van voldoende omvang en mandaat, om de illegale handel in exotische dieren, ivoor en andere dierlijke producten effectief aan te pakken. Illegale handelaren moeten bij overtreding van de wet zwaardere straffen krijgen opgelegd. Het Openbaar Ministerie moet een hogere prioriteit toekennen aan opsporing en vervolging.

De handel in ivoor en andere dierlijke producten blijft uitermate winstgevend. Sommige Chinese liefdesdrankjes en 'medicijnen' worden vervaardigd uit de botten van tijgers of hoorns van neushoorns, terwijl olifanten illegaal worden gedood voor het ivoor van hun slagtanden. Zeeschildpadden worden gevangen voor hun vlees en schild, dat wordt verwerkt tot sieraden en souvenirs. Helaas is de illegale handel in ivoor en stroperij in Afrika de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.

Het standpunt Bescherm dieren in het wild wereldwijd is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer