Geen dierenleed voor sport


Paardensport

In de omgang met paarden staat voor de Partij voor de Dieren te allen tijde het welzijn van paarden voorop en is het natuurlijk gedrag van paarden leidend. Paarden zijn kuddedieren en hebben veel baat bij contact met soortgenoten. Dat betekent dat groepshuisvesting de norm moet worden voor de huisvesting van paarden. Paarden moeten voldoende beweging krijgen en over voldoende buitenruimte (met beschutting) beschikken om hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen. Contacten met soortgenoten hoort daar uiteraard bij.

De regels die het paardenwelzijn moeten verbeteren wil de Partij voor de Dieren vastleggen in een wettelijk Paardenbesluit. Daarin zal de mogelijkheid tot het vertonen van natuurlijk gedrag de wettelijke basis vormen.

Ook moeten we stoppen met het gebruik van dwangmiddelen die pijn en stress veroorzaken in de training en dressuur. Nu is het gebruik daarvan nog schering en inslag in de paardensport. Bij springwedstrijden komt het veelvuldig voor dat paarden met geweld gedwongen worden tot niet-natuurlijke activiteiten. Een zweep is een veelgebruikt dwangmiddel bij training, dressuur en wedstrijden. Om een bit te kunnen gebruiken bij paarden moeten er vaak kiezen getrokken worden.

Er komt een minimumleeftijd waarop pony’s en paarden belast mogen worden. Want we zien dat paarden vaak te zwaar belast worden, bijvoorbeeld doordat ze op jonge leeftijd al bereden worden, of te veel gewicht moeten dragen. Dit kan tot schade aan de rug van het paard leiden. In de paardensport worden paarden gemiddeld niet ouder dan acht jaar. Het dier is dan nog maar net volwassen. Maar normaal kan een paard wel 25 tot 30 jaar oud worden.

Er komt een einde aan extreme paardensport zoals, zoals de military en springwedstrijden met steeds hogere hindernissen.

Duivensport

De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de extreme praktijken van de duivensport en wil een verbod op de wedvluchten. Bij duivensport sterven veel duiven rond of tijdens een wedstrijd als gevolg van uitputting. Vooral de eenhoksrace is berucht, het evenement waarbij duizenden duiven tegelijk worden losgelaten voor een race van 400 tot 600 kilometer nadat zij weken of maanden zijn getraind.

Ook de lange vluchten waarvoor duiven per vrachtwagen naar een plek in Europa worden vervoerd om van daaruit tot wel 1200 kilometer terug naar huis te moeten vliegen, geven veel problemen. Veel dieren raken daarbij verzwakt en gedesoriënteerd. De verdwaalde duiven belanden in steden of in opvangcentra, waar men zich geconfronteerd ziet met de problemen rond de opvang en verzorging van deze dieren.

Hengelen en viswedstrijden

Een aantal vrijetijdsbestedingen waarin dieren een belangrijke rol spelen worden aangeduid als 'sport', zoals hengelsport. Sport met dieren is een probleem als de dieren hierbij in hun gezondheid en welzijn worden aangetast. De aantasting van het dierenwelzijn geldt in hoge mate voor hengelen. Hengelen is geen sport. Het is net als jagen een vorm van tijdverdrijf ten koste van dieren. Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen.

Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren.

Een haak door de lip of in de keel, waarna de vis uit alle macht van de haak probeert los te komen, spartelen in een 'leef'net, op de foto met de hengelaar - dat kan niet zonder pijn en stress. Veel teruggezette vissen zijn dan ook beschadigd en verwond.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat hengelen en viswedstrijden worden verboden.

Mocht een hengelverbod (vooralsnog) niet haalbaar zijn, dan moet hengelen sterk worden ontmoedigd door onder andere het verbieden van vislessen op basisscholen. Daarnaast moet het gebruik van de zeer dieronvriendelijke weerhaken en leefnetten worden verboden.

Het standpunt Geen dierenleed voor sport is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer