Geen dierenleed voor sport


Paardensport
De regels die het welzijn van paarden moeten verbeteren wil de Partij voor de Dieren vastleggen in een wettelijk Paardenbesluit. Daarin moeten duidelijke regels komen hoe paarden gehouden mogen worden. De Partij voor de Dieren vindt dat het welzijn en het natuurlijk gedrag van paarden altijd voorop moet staan en we daar rekening mee moeten houden als we met paarden omgaan. Paarden zijn kuddedieren dus het is belangrijk dat zij contact hebben met soortgenoten. Dat betekent dat het verplicht moet worden om paarden in groepen te houden. Daarnaast moeten paarden voldoende beweging krijgen en over voldoende buitenruimte (met beschutting) beschikken om hun natuurlijke gedrag te kunnen vertonen.

Tijdens het paardrijden moet er gestopt worden met het gebruik van dwangmiddelen die pijn en stress veroorzaken. Een zweep of sporen zijn veelgebruikte dwangmiddelen. Bij springwedstrijden komt het vaak voor dat paarden met geweld gedwongen worden om over een hindernis te springen. En om een bit te kunnen gebruiken moeten er vaak kiezen getrokken worden.

Er moet ook een minimumleeftijd komen waarop pony’s en paarden belast mogen worden. Want we zien dat paarden vaak te zwaar belast worden. Bijvoorbeeld doordat ze op jonge leeftijd al bereden worden of omdat ze teveel gewicht moeten dragen. Dit kan tot schadelijk zijn voor de rug van het paard.

Er moet een einde komen aan extreme paardensport, zoals de military en springwedstrijden met steeds hogere hindernissen.

Duivensport
De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan de extreme praktijken van de duivensport en een verbod op de wedvluchten. Bij duivensport sterven veel duiven rond of tijdens een wedstrijd als gevolg van uitputting. Vooral de eenhoksrace is berucht. Het evenement waarbij duizenden duiven tegelijk worden losgelaten voor een race van 400 tot 600 kilometer. Hiervoor zijn zij vaak weken of maanden getraind.

Ook de lange vluchten waarvoor duiven per vrachtwagen naar een plek in Europa worden vervoerd om van daaruit tot wel 1200 kilometer terug naar huis te moeten vliegen, geven veel problemen. Veel dieren raken daarbij verzwakt en verdwaald. De verdwaalde duiven belanden in steden of in opvangcentra, waardoor er problemen ontstaan rond de opvang en verzorging van deze dieren.

Hengelen en viswedstrijden
Sommige activiteiten waarbij dieren betrokken zijn, zoals hengelsport, worden als 'sport' beschouwd. Maar als deze activiteiten het welzijn en de gezondheid van dieren schaden, ontstaat er een probleem. Vooral bij hengelen is dit duidelijk. Het is geen sport, maar eerder een vorm van vermaak ten koste van dieren. Vergelijkbaar met jagen.

Vroeger dacht men dat vissen geen pijn voelden. Tegenwoordig is het duidelijk: vissen kunnen wel degelijk pijn en stress ervaren. Denk maar aan het moment waarop er een haak door de lip of in de keel van een vis komt en de vis uit alle macht van de haak probeert los te komen. Of het spartelen van een vis in een 'leef'net, op de foto met de hengelaar. Dit kan niet zonder pijn en stress. Veel van de vissen die worden teruggezet zijn beschadigd en gewond.

Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er een verbod komt op hengelen en viswedstrijden. Als een totaalverbod op hengelen op dit moment niet haalbaar is, moeten we op zijn minst maatregelen nemen om het gebruik van weerhaken en leefnetten, die uiterst schadelijk zijn voor dieren, te verbieden. Ook moeten activiteiten zoals vislessen op basisscholen worden stopgezet om het hengelen sterk te ontmoedigen

Het standpunt Geen dierenleed voor sport is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen