Betere opvang en noodhulp


De Partij voor de Dieren vindt het een taak van de overheid om te zorgen voor dieren in nood, ook in geval van een ramp. Mensen in directe nood moeten altijd een beroep op politie en brandweer kunnen doen. Dit is noodzakelijke hulp.

De Brandweerwet zegt dat de hulp aan dieren goed geregeld moet zijn bij noodgevallen. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd goed te werken. Vaak zijn het organisaties buiten de brandweer die voor dieren zorgen in noodsituaties.

Sommige hulpdiensten vinden het redden van een dier geen noodhulp, maar een verplichte hulp. Daarom moeten dieren een vast onderdeel worden van de plannen van hulpdiensten en rampenplannen. Dierenambulances moeten, net als andere hulpdiensten, vergunningen krijgen om snel bij noodsituaties voor dieren te kunnen zijn. Bijvoorbeeld doordat ze over bus- of tramwegen mogen rijden.

De Partij voor de Dieren vindt ook dat de dierenpolitie sterker moet worden. Sinds de start heeft de dierenpolitie veel verwaarloosde en mishandelde dieren kunnen helpen, maar ze hebben te maken gehad met bezuinigingen.

(Zwerf)dieren

De Partij voor de Dieren wil dat gemeenten geld vrijmaken voor de zorg van gewonde (zwerf)dieren. Dierenartsen zijn verplicht om gewonde dieren te helpen, ongeacht wie de eigenaar is. Dit kan echter duur zijn. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat gemeenten, dierenartsen, asielen en dierenbeschermingsorganisaties duidelijke afspraken moeten maken over wie hiervoor betaalt.

Het opvangen van gevonden of afgestane dieren is een maatschappelijke taak, maar de overheid doet dit vaak niet goed. De enige wettelijke bescherming voor zwerfdieren is de bewaarplicht, die gemeenten verplicht om zwervende dieren veertien dagen op te vangen.

Gemeenten besteden deze taak vaak uit aan dierenasiels zonder voldoende geld. Hierdoor hebben de meeste opvangcentra en dierenambulances financiƫle problemen, capaciteitstekorten en een tekort aan personeel. De Partij voor de Dieren wil landelijk beleid voor de opvang van dieren in Nederland om onduidelijkheden en ongelijkheid te verminderen. De jacht op zwerfdieren moet overal in Nederland worden verboden. De enige diervriendelijke en effectieve methode om het aantal zwerfdieren te verminderen, is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen. Dit geldt ook voor de aanpak van zwerfkatten, volgens de Partij voor de Dieren.

Het standpunt Betere opvang en noodhulp is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties