Betere opvang en noodhulp


De Partij voor de Dieren vindt dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen voor dieren in nood, ook in geval van een ramp. Mensen in acute nood kunnen altijd een beroep op politie en brandweer doen. Hulp van deze instanties is geen dienstverlening, maar noodzakelijke hulp.

De Brandweerwet spreekt van beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand. Formeel is hiermee ook de hulpverlening aan dieren geborgd in noodsituaties. In de praktijk blijkt hulp voor dieren echter veel minder vanzelfsprekend en zijn het vooral maatschappelijke organisaties die zich hierom bekommeren.

Sommige nooddiensten vinden het redden van een koe uit de sloot geen noodhulp, maar een dienstverlening. Een dienst die dus ook geweigerd kan worden. Dieren moeten daarom een vaste plaats krijgen in de draaiboeken van hulpdiensten en in rampenplannen. Dierenambulances moeten net als andere hulpdiensten vergunningen krijgen om snel ter plaatse te kunnen zijn om noodhulp te verlenen aan dieren, zoals een vergunning om over een bus- of trambaan te rijden.

De Partij voor de Dieren pleit ook voor een versterking van de Dierenpolitie, dat sinds haar oprichting al vele verwaarloosde en mishandelde dieren heeft kunnen helpen, maar te maken heeft gekregen met bezuinigingen.

(Zwerf)dieren

De Partij voor de Dieren streeft naar gemeentelijk budget voor gewonde (zwerf)dieren. Dierenartsen, zijn door de eed die ze hebben afgelegd verplicht tot zorg. Zij moeten gewonde dieren helpen, ongeacht eigendom. De kosten hiervan kunnen hoog zijn. Daarom vindt de Partij voor de Dieren dat gemeenten, dierenartsen, asielen en dierenbescherming hierover duidelijke afspraken moeten maken.

De opvang van gevonden of afgestane dieren is een maatschappelijke taak, maar de overheid laat hierin vaak tekortkomingen zien. De enige wettelijke bescherming voor zwerfdieren is de bewaarplicht, die gemeenten verplicht zwervende dieren veertien dagen te bewaren.

Gemeenten besteden deze taak vaak uit aan dierenasiels zonder voldoende financiƫle middelen. Dit resulteert in financiƫle problemen, capaciteitstekorten en personeelstekorten voor de meeste opvangcentra en dierenambulances. De Partij voor de Dieren dringt aan op landelijk beleid voor de opvang van dieren in Nederland, om onduidelijkheden en ongelijkheid te verminderen. De jacht op zwerfdieren wordt daarnaast overal in Nederland verboden. De enige diervriendelijke en effectieve methode om het aantal zwerfdieren te verminderen in Nederland is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen. Dit wil de Partij voor de Dieren ook zien bij de aanpak van zwerfkatten.

Het standpunt Betere opvang en noodhulp is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer