Beter toezicht en strenge hand­having


Het toezicht op dierenwelzijn moet op de schop. De Partij voor de Dieren wil dat er veel meer onaangekondigde controles plaatsvinden, zowel in de veehouderij als op andere plaatsen waar dieren in aanraking komen met mensen. Overtredingen moeten streng worden gestraft. Om beter te kunnen handhaven, wil de Partij voor de Dieren dat de wetgeving aangescherpt en concreet gemaakt wordt. Open normen en zelfregulering laten te veel ruimte voor discussie en maken de handhaving vaak onmogelijk. Sancties kunnen bovendien makkelijker worden aangevochten wanneer de regelgeving niet duidelijk is. De dieren zijn alleen gebaat bij juridische duidelijkheid.

Uit stapels onderzoeksrapporten blijkt dat het toezicht op de vee-industrie aan alle kanten faalt. Een belangrijke reden hiervoor is het enorme aantal dieren in de veehouderij. Dieren worden in Nederland letterlijk in een moordend tempo door slachthuizen gejaagd. Daardoor is er geen enkele mogelijkheid voor normaal toezicht. Dit terwijl de extreme snelheid grote gevolgen heeft voor de dieren, voor de voedselveiligheid én de gezondheid van de slachthuismedewerkers. Zo komt het nog steeds vaak voor dat zieke en hoogzwangere dieren geslacht worden, ook al is dat verboden, of dat de dieren in het slachthuis door fouten met de bedwelming nog bij bewustzijn zijn wanneer ze worden gedood.

  • Stallen en slachterijen krijgen per direct permanent cameratoezicht. Dit komt boven op controles door de dierenartsen van de NVWA ter plaatse.
  • De bezem gaat door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het falende management en NVWA-medewerkers die niet willen handhaven gaan eruit. De dienst gaat weg bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
  • De controle op alle schakels in de veehouderij wordt opgevoerd en komt in handen van de overheid in plaats van de sector zelf.
  • Het tempo waarmee dieren door slachthuizen worden gejaagd gaat fors omlaag. Het aantal dieren dat wordt geslacht, wordt afgestemd op het toezicht dat de NVWA kan waarmaken.
  • Om fraude en corruptie te voorkomen, gaan controleurs rouleren tussen slachthuizen. Er is dus geen vaste controleur meer per slachthuis. In slachthuizen en bij verzamelplaatsen voor dieren wordt standaard gewerkt met het vierogenprincipe: twee dierenartsen, of een dierenarts in combinatie met een medewerker van de dierenpolitie.
  • Slachthuizen waar ernstige overtredingen plaatsvinden, gaan direct dicht. Medewerkers die zich schuldig maken aan extra mishandeling van de dieren boven op het leed dat zij toch al ondergaan in het slachthuis, krijgen een blijvend beroepsverbod.

De NVWA legt bij overtredingen direct forse boetes op, gerelateerd aan de omzet van de slachterij, en maakt de controlegegevens openbaar, evenals het antibioticaregister in de veehouderij.

Het standpunt Beter toezicht en strenge handhaving is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties