Beter toezicht en strenge hand­having


De Partij voor de Dieren wil betere controle op dierenwelzijn. Bijvoorbeeld door meer onverwachte controles op boerderijen of andere plaatsen waar dieren in contact komen met mensen (slachterijen). Is het dierenwelzijn niet oké? Dan moet er streng gestraft worden. Om beter te kunnen controleren, wil de Partij voor de Dieren dat de regels duidelijker en strenger worden. Zodat de regels duidelijk zijn en er streng gestraft kan worden als mensen zich niet aan de regels houden. Dat is nu nog niet het geval. Hierdoor is het moeilijk om te controleren en mensen te straffen.

Uit veel onderzoeken blijkt dat de controle in de vee-industrie vaak fout gaat. Een belangrijke reden hiervoor: er zijn veel te veel dieren in de veehouderij. Dieren worden in Nederland letterlijk in een moordend tempo door slachthuizen gejaagd. Daardoor is er geen enkele mogelijkheid voor goede controles. Terwijl juist de snelheid waarmee dieren worden gedood grote gevolgen heeft voor de dieren. Maar ook voor de voedselveiligheid én de gezondheid van de (slachthuis)medewerkers. Het komt vaak voor dat zieke en hoogzwangere dieren geslacht worden, ook al is dat verboden. Of dat de dieren in het slachthuis door fouten met de bedwelming nog bij bewustzijn zijn wanneer ze worden gedood.

Daarom willen wij de volgende regels:

  • Er komen camera's in stallen en slachterijen
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wordt vernieuwd en zij worden onderdeel van het nieuwe ministerie van Volksgezondheid en Dierenwelzijn
  • De overheid moet meer en beter controleren in de vee-industrie
  • De snelheid waarop dieren geslacht worden moet flink omlaag
  • Er komen vaste controleurs per slachthuis
  • Er moeten altijd 2 dierenartsen aanwezig zijn of een dierenarts en een medewerker van de dierenpolitie
  • Slachthuizen die regels erg overtreden, moeten dicht
  • Medewerkers die dieren extra mishandelen krijgen een beroepsverbod
  • De NVWA geeft meteen boetes bij het overtreden van regels. De hoogte van de boete hangt af van de omzet van de slachterij

Het standpunt Beter toezicht en strenge handhaving is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Moties Vragen