Behoud beschermde status van de wolf


De wolf is terug in Nederland. 150 jaar nadat de wolf door bejaging uitgeroeid was in Nederland, is het Nederlandse ecosysteem nu zo ontwikkeld dat de wolf zich hier weer thuis voelt. Dat is geweldig nieuws, want met hulp van de wolf kan het Nederlandse ecosysteem zich op een meer natuurlijke wijze ontwikkelen.

Om de wolf van uitsterven te redden is deze sinds 1982 beschermd in Europa. Sinds 2012 staat de wolf op initiatief van de Partij voor de Dieren in Nederland op de lijst met beschermde inheemse soorten. Dit betekent dat hij niet bejaagd, gevangen of gedood mag worden. De Partij voor de Dieren streeft naar behoud van de beschermde status van de wolf. Er moet streng gehandhaafd worden om illegale bejaging te voorkomen. Daarnaast is goede publieksvoorlichting belangrijk, met name aan hondenbezitters en particulieren of boeren met (klein)vee.

Wolven eten voor meer dan 90% zwakke hoefdieren in het wild, zoals reeën en zwijnen. Hierdoor blijft wintersterfte uit en veranderen hoefdieren hun gedrag waardoor zeldzame planten kunnen kiemen. Bovendien zijn de kadavers van de hoefdieren weer voer voor andere soorten, zoals de vos en de das. Zo bevordert de aanwezigheid van de wolf de ontwikkeling van het natuurlijke ecosysteem en biodiversiteit in positieve zin.

Het is van belang dat (klein)vee goed wordt beschermd. Een schrikdraadraster om de weide, en het kleinvee ’s nachts in de stal houden, zijn goede methoden om de wolf te weren.

Voor mensen ongevaarlijk

Wolven zijn van nature schuw en zullen mensen juist uit de weg gaan. Uit onderzoek blijkt dat het zeer zeldzaam is dat een wolf een mens aanvalt, en meestal is dit het gevolg van uitlokkend gedrag van de mens.

Het standpunt Behoud beschermde status van de wolf is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer