Stop dier­proeven


Proeven op dieren moeten snel stoppen. De proeven zorgen voor veel pijn en stress, en dieren gaan er dood aan. Het merendeel (ongeveer 85%) van deze proeven zorgen niet voor bruikbare resultaten omdat dieren en mensen te verschillend zijn. We moeten stoppen om het dierenleed te voorkomen, maar ook omdat we betere methoden nodig hebben. Proeven zonder dieren geven vaak betere resultaten. Als er nog geen alternatieve methoden zijn, moeten we die ontwikkelen. Zo kan Nederland vooroplopen in onderzoek zonder dieren.

Proefdiervrije onderzoeken en technieken
De Partij voor de Dieren wil dat er flink geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is het budget voor proefdiervrij onderzoek in Nederland inmiddels verdubbeld. Van belang is dat ontwikkelde proefdiervrije technieken daadwerkelijk kunnen worden toegepast. De goedkeuring van een proefdiervrije techniek neemt vaak jaren in beslag. De Partij voor de Dieren vindt dat dit sneller moet, zodat nieuwe onderzoeksmethoden meteen mogen worden toegepast.

Overtollige proefdieren
Jaarlijks worden in Nederland meer dan een miljoen proefdieren gefokt en uiteindelijk gedood. Hiervan wordt ongeveer de helft gebruikt in experimenten. De overige dieren worden als ‘voorraad' gehouden en later gedood omdat ze niet meer nodig zijn. Daar moet een einde aan komen.

Stoppen met proeven op apen
Proeven op apen (primaten) zijn in Nederland nog steeds dagelijkse praktijk. Deze experimenten vinden vooral plaats in het BPRC te Rijswijk, het grootste apenonderzoekscentrum van Europa.

De Partij voor de Dieren wil dat onderzoek met apen zo snel mogelijk wordt verboden en dat het BPRC sluit. Naast de maatschappelijke weerstand is er ook in de wetenschap steeds meer kritiek op proeven met apen. Het onderzoek met apen draagt weinig bij aan de genezing van ziekten.

In 2024 is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om zo snel mogelijk te stoppen met dierproeven op apen. De 10 miljoen euro die de overheid elk jaar aan het apenonderzoekscentrum geeft, kan beter gebruikt worden voor de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoeksmethoden. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten en ontwikkelingen kunnen we overstappen naar betere wetenschap, regels en het beantwoorden van vragen. Zonder apen of andere proefdieren te gebruiken. Dit is uiteindelijk ook beter voor patiënten, omdat nieuwe proefdiervrije methoden vaak sneller en betrouwbaarder zijn dan de ouderwetse apentests.

Openbaarheid dierproeven
Informatie over veel dierproeven is nog steeds geheim. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid. De Partij voor de Dieren wil dat er openheid komt over dierproeven. Onderzoekers moeten precies aangeven wat ze willen onderzoeken en wat ze met de dieren van plan zijn. Daarnaast moet er een voor iedereen toegankelijke databank komen waarin alle resultaten van dierproeven zichtbaar zijn.

Er moeten mogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties komen om bezwaar te maken tegen geplande dierproeven. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, wordt het ook mogelijk dat de rechter zich uitspreekt over de naleving van de Wet op de dierproeven.

Verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren
De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van biotechnologie bij dieren, zoals genetische manipulatie en klonen. Elk jaar worden in Nederland meer dan honderdduizend dieren, vooral muizen en ratten, gebruikt in biotechnologische experimenten. Vooral de moederdieren lijden erg onder deze handelingen. Er worden speciale 'transgene' dieren gemaakt, maar ook de jongen die met genetische afwijkingen worden geboren, lijden al voordat er experimenten op hen worden uitgevoerd. Dit zorgt ook voor een toename van het totale aantal dierproeven en draagt niet veel bij aan de ontwikkeling van medicijnen of het begrijpen van ziekten. Daarom wil de Partij voor de Dieren een verbod op genetische manipulatie, klonen en de import van deze dieren.

Het standpunt Stop dierproeven is onderdeel van: Dierenrechten