Stop dier­proeven


De Partij voor de Dieren is tegen dierproeven en wil dat er een einde komt aan alle dierproeven. Dit willen we bereiken door dierproeven snel uit te faseren, in combinatie met de ontwikkeling van proefdiervrije technieken. Veel mensen realiseren zich dat dieren ook overeenkomsten met mensen kennen als het gaat om het ervaren van pijn, angst en stress.

Belang van het stoppen van dierproeven

Het stoppen van dierproeven is in het belang van dier en mens. De gegevens uit proefdierenonderzoek moeten namelijk worden ‘vertaald’ naar de mens. Daar gaat het vaak mis: zo’n 90% van de dierproeven heeft geen enkele betekenis voor de mens. Het onderzoek kost veel levens van proefdieren, maar levert weinig op. Dat is één van de redenen waarom proefdierenonderzoek zo duur is. Dat geld kan beter worden gestoken in onderzoek naar ziekten waar geen dieren voor hoeven te worden gebruikt.

Proefdiervrije onderzoeken en technieken

De Partij voor de Dieren wil dat er flink geïnvesteerd wordt in proefdiervrij onderzoek. Mede dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren is het budget voor proefdiervrij onderzoek in Nederland inmiddels verdubbeld. Van belang is dat ontwikkelde proefdiervrije technieken daadwerkelijk kunnen worden toegepast. De goedkeuring van een proefdiervrije techniek neemt vaak jaren in beslag. De Partij voor de Dieren vindt dat dit proces sterk moet worden versneld, zodat nieuwe onderzoeksmethoden meteen mogen worden toegepast.

Overtollige proefdieren

Jaarlijks worden in Nederland meer dan een miljoen proefdieren gefokt en uiteindelijk gedood. Hiervan wordt ongeveer de helft gebruikt in experimenten. De overige dieren worden als ‘voorraad' gehouden en later als zijnde ‘overtollig’ gedood. De Partij voor de Dieren wil dat er een einde komt aan het fokken en doden van overtollige proefdieren.

Stoppen met proeven op apen

Proeven op apen (primaten) zijn in Nederland nog steeds dagelijkse praktijk. Deze experimenten vinden vooral plaats in het BPRC te Rijswijk, het grootste apenonderzoekscentrum van Europa.

De Partij voor de Dieren wil dat onderzoek met apen zo snel mogelijk wordt verboden en dat het BPRC sluit. Naast de maatschappelijke weerstand is er ook in de wetenschap toenemende kritiek op proeven met apen. Het onderzoek met apen draagt weinig bij aan de genezing van ziekten.

De 10 miljoen euro subsidie die de overheid jaarlijks aan het apenonderzoekscentrum schenkt, kan beter besteed worden aan de ontwikkeling van proefdiervrije onderzoekmethoden. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe technische ontwikkelingen maken het mogelijk om over te stappen naar een betere wetenschap, betere regels en betere beantwoording van wetenschappelijke vragen, zonder gebruik te maken van apen of andere proefdieren. Uiteindelijk is dat ook beter voor de patiënten, want nieuwe proefdiervrije onderzoeksmethoden leveren vaak sneller en betrouwbaardere informatie op dat de achterhaalde proeven op apen.

Openbaarheid dierproeven

Informatie over individuele dierproeven is nog steeds geheim. De geheimzinnigheid vermindert een open debat. De Partij voor de Dieren wil dat er openbaarheid komt over dierproeven: onderzoekers moeten precies aangeven wat ze willen onderzoeken en wat ze met de dieren van plan zijn. Daarnaast moet er een voor iedereen toegankelijke databank komen waarin alle resultaten van dierproeven worden gepubliceerd.

Er moeten wettelijke mogelijkheden voor burgers en maatschappelijke organisaties komen om bezwaar te kunnen maken tegen geplande dierproeven. Het wordt, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, ook mogelijk dat de rechter zich uitspreekt over de naleving van de Wet op de dierproeven.

Verbod op genetische manipulatie en klonen van dieren

De Partij voor de Dieren is tegen biotechnologie bij dieren, zoals genetische manipulatie of klonen. Jaarlijks worden in Nederland meer dan honderdduizend dieren, vooral muizen en ratten, gebruikt in biotechnologische experimenten. Vooral de moederdieren hebben ernstig te lijden onder de handelingen die worden uitgevoerd om de zogenaamde transgene dieren te maken, maar ook de nakomelingen die met genetische defecten geboren worden, zijn zelfs voordat er experimenten op hen worden verricht al in hun lichamelijke integriteit aangetast. Het leidt bovendien tot een stijging van het totale aantal dierproeven en draagt weinig bij aan medicijnontwikkeling of begrip van ziekteprocessen. Daarom pleit de Partij voor de Dieren voor een verbod op genetische manipulatie, klonen en de import van deze dieren.

Het standpunt Stop dierproeven is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer