Geen dierenleed voor enter­tainment


De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van dieren voor amusement. Het welzijn van dieren die gebruikt worden voor evenementen, kunstuitingen, reclamespots, televisieprogramma’s, computergames, levende kerststallen en volksspelletjes, is vaak niet gegarandeerd.

Om stress en andere aantasting van dierenwelzijn te voorkomen, moeten er in elk geval gedragscodes komen voor het gebruik van dieren voor amusement. Dat geldt ook voor het ter vermaak tonen van realiteitsgetrouwe beelden van dieren die het slachtoffer worden van mishandeling en vernedering. Er gaat van zulke beelden een slechte signaalfunctie uit.

Dierentuinen

De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen in hun huidige vorm niet meer van deze tijd zijn. We willen ze omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. Daarnaast zijn we er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar dit kan beter met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films. Hierdoor krijgt een kind een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven dan ze te zien in gevangenschap.

Voor het behoud van soorten is het beschermen van leefgebieden cruciaal, een strijd waar de Partij voor de Dieren zich volledig voor inzet. Fokprogramma’s in dierentuinen zijn niet succesvol, wat leidt tot overschotten en het jaarlijks euthanaseren van gezonde dieren, zelfs in Nederland. Deskundigen wijzen op het verslechterende welzijn van gevangen dieren, waarbij 80% van de carnivoren stereotype gedrag vertoont. Hoewel de huisvesting van dieren in dierentuinen is verbeterd, maken het fokbeleid en euthanasiebeleid in Nederlandse dierentuinen ons bezorgd. Dierentuinen euthanaseren vaak volkomen gezonde dieren, die daar geboren zijn. Dit gebeurt vanwege overpopulatie en om te voldoen aan internationale fokprogramma's. De Partij voor de Dieren veroordeelt euthanasie van gezonde dieren in dierentuinen en roept op tot herziening van de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), die het fokken met dieren toestaat waarvoor geen passende plaats meer is.

Kinderboerderijen

Kinderboerderijen zouden een educatieve functie kunnen hebben als kinderen er leren hoe ze met dieren moeten omgaan. Maar het welzijn van de gehouden dieren is vaak beneden de maat. Daarom moeten er strengere wettelijke eisen komen voor het welzijn van dieren in kinder- en stadsboerderijen.

Kinderboerderijen moeten hun dieren goed huisvesten en verzorgen, passend bij het natuurlijke gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat dieren voldoende ruimte hebben, dat sociale dieren in groepen worden gehouden en dat er alleen diersoorten worden gehouden die naar hun aard geschikt zijn voor een kinder- of stadsboerderij.

Exotische dieren als wallaby's en lama's horen er niet thuis. Vaak wordt er door kinderboerderijen gefokt met de dieren om in het voorjaar jonge dieren te hebben. Dit lijkt leuk voor het publiek, maar de overtollige dieren moeten aan het einde van de zomer weg van de kinderboerderij en komen dan in de handel terecht. Daarom moet er een strenger fokbeleid komen, waarbij dieren die op de kinderboerderij worden geboren, niet langer naar de slacht worden afgevoerd.

Circus

De Partij voor de Dieren is blij met het verbod op wilde zoogdieren in het circus. Dit gaat, wat de Partij voor de Dieren betreft, echter nog niet ver genoeg en daarom pleiten wij voor een regeling die ook het gebruik van andere grote zoogdieren, reptielen en vogels in het circus verbiedt.

De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen rechtvaardiging om (wilde) dieren op te sluiten en om onnatuurlijk gedrag op te leggen aan een dier. In een aantal circussen worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, de huisvesting en het constante reizen van plaats naar plaats maken dat circusdieren een ellendig leven leiden. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek als het gaat om de omgang met dieren.

Dolfinaria

In het Dolfinarium worden dolfijnen gehouden die kunstjes moeten doen voor het publiek. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium in dat opzicht niet anders is dan een circus. Het verbod om wilde dieren kunstjes te laten doen in circussen zou ook moeten gelden voor het Dolfinarium. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium moet stoppen met het houden van dolfijnen en andere zeezoogdieren voor vermaak. Het Dolfinarium kan dienen als tijdelijke opvang voor zeezoogdieren in nood. Dolfijnen kunstjes laten doen voor publiek hoort daar niet bij.

Het standpunt Geen dierenleed voor entertainment is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer