Geen dierenleed voor enter­tainment


De Partij voor de Dieren is tegen het gebruik van dieren voor entertainment. Het welzijn van dieren die gebruikt worden voor evenementen, kunstuitingen, reclamespots, televisieprogramma’s, computergames, levende kerststallen en volksspelletjes, is vaak niet gegarandeerd.

Om stress en dierenwelzijnsproblemen te voorkomen, moeten er in elk geval gedragscodes komen voor het gebruik van dieren voor amusement. Dat geldt ook voor het laten zien van video's waarin het net echt lijkt dat dieren het slachtoffer worden van mishandeling en vernedering. Dit soort beelden geeft een verkeerd signaal af.

Dierentuinen
De Partij voor de Dieren vindt dat dierentuinen in hun huidige vorm niet meer van deze tijd zijn. We willen ze omvormen tot een tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.

We juichen het van harte toe dat mensen meer te weten willen komen over (wilde) dieren. We zijn er voorstander van om kinderen van jongs af aan kennis te laten maken met de schoonheid en de waarde van de natuur en de dieren die daarin leven. Maar dit kan beter met literatuur, documentaires en prachtige 3D-films. Hierdoor krijgen kinderen een beter beeld van hoe de dieren in het wild leven dan door ze te zien in gevangenschap. Dierentuinen laten niet zien hoe de dieren in hun natuurlijke omgeving leven. Ze geven bovendien een verkeerd beeld over dat het oké is om dieren van hun vrijheid te beroven om ze aan mensen te laten zien in kooien. Deskundigen wijzen op het verslechterende welzijn van gevangen dieren, waarbij 80% van de carnivoren stereotiep gedrag vertoont.

Hoewel de huisvesting van dieren in dierentuinen is verbeterd, maken het fokbeleid en euthanasiebeleid in Nederlandse dierentuinen ons bezorgd. Voor het behoud van soorten is het beschermen van leefgebieden cruciaal. Een strijd waar de Partij voor de Dieren zich volledig voor inzet. Fokprogramma’s in dierentuinen zijn niet succesvol, wat leidt tot overschotten en het jaarlijks euthanaseren van gezonde dieren. Zelfs in Nederland. Wat veel mensen niet weten is dat er hierdoor ook dieren áchter de schermen in dierentuinen een erbarmelijk leven leiden. De ‘overtollige’ dieren (zogeheten surplusdieren) kwijnen weg in kleine kooien, verborgen voor het publiek.

De Partij voor de Dieren veroordeelt euthanasie van gezonde dieren in dierentuinen. We roepen op tot herziening van de ethische code van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD), die het fokken met dieren toestaat waarvoor geen passende plaats meer is.

Kinderboerderijen
Kinderboerderijen zouden een educatieve functie kunnen hebben als kinderen er leren hoe ze met dieren moeten omgaan. Maar het welzijn van de gehouden dieren is vaak beneden de maat. Daarom moeten er strengere regels komen voor het welzijn van dieren in kinder- en stadsboerderijen.

Kinderboerderijen moeten hun dieren goed huisvesten en verzorgen. Passend bij het natuurlijke gedrag. Dat betekent bijvoorbeeld dat dieren voldoende ruimte hebben. Dat sociale dieren in groepen worden gehouden en dat er alleen diersoorten worden gehouden die naar hun aard geschikt zijn voor een kinder- of stadsboerderij.

Exotische dieren als wallaby's en lama's horen er niet thuis. Vaak wordt er door kinderboerderijen gefokt met de dieren om in het voorjaar jonge dieren te hebben. Dit lijkt leuk voor het publiek, maar de overtollige dieren moeten aan het einde van de zomer weg van de kinderboerderij en komen dan in de handel terecht of gaan naar het slachthuis. Er moet een strenger fokbeleid komen. Zodat dieren die op de kinderboerderij worden geboren, niet langer naar in de handel terechtkomen of worden geslacht.

Circus
De Partij voor de Dieren is blij met het verbod op wilde zoogdieren in het circus. Maar wat ons betreft gaat dit nog niet vergenoeg. Daarom willen wij dat er een regeling komt die ook het gebruik van andere grote zoogdieren, reptielen en vogels in het circus verbiedt.

De Partij voor de Dieren vindt vermaak van mensen geen goede reden om (wilde) dieren op te sluiten en om hen dingen te laten doen die ze in de natuur nooit zouden doen. In een aantal circussen worden nog steeds dieren gebruikt om kunstjes uit te voeren. De trainingsmethoden, de huisvesting en het vele reizen van plaats naar plaats zorgen ervoor dat circusdieren een ellendig leven leiden. De optredens met dieren geven een verkeerd voorbeeld aan het publiek als het gaat om hoe we met dieren moeten omgaan.

Dolfinaria
In het Dolfinarium worden dolfijnen gehouden die kunstjes moeten doen voor het publiek. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium daarom vergelijkbaar is met een circus. Het verbod om wilde dieren kunstjes te laten doen in circussen zou ook moeten gelden voor het Dolfinarium. De Partij voor de Dieren vindt dat het Dolfinarium moet stoppen met het houden van dolfijnen en andere zeezoogdieren voor vermaak. Het Dolfinarium kan dienen als tijdelijke opvang voor zeezoogdieren in nood. Dolfijnen kunstjes laten doen voor publiek hoort daar niet bij.

Het standpunt Geen dierenleed voor entertainment is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen