Voorkomen in plaats van bestrijden


De Partij voor de Dieren neemt een duidelijke positie in: de aanpak van problemen met dieren moeten bij de bron worden aangepakt, in plaats van het bestrijden van de symptomen. Veel ‘problemen’ met dieren ontstaan als gevolg van de biodiversiteits- en klimaatcrises. Of door menselijke impact op de natuur daarom moet dit worden teruggedrongen om deze crises aan te pakken.

Eikenprocessierupsen:

Verschillende natuurlijke vijanden van de processierups, zoals de sluipwesp en de koolmees, lijden momenteel ernstig onder de intensieve landbouw. Hun aantallen lopen terug als gevolg van gebruik van landbouwgif en structureel veel te hoge stikstofuitstoot en bijbehorende verzuring van de natuur. De stijgende temperaturen zijn een andere verklaring voor de toename van het aantal processierupsen. De processierups is een van de insectensoorten die als gevolg van klimaatverandering op zoek is naar een nieuwe woonplek.

Naast het verminderen van menselijke invloeden, zijn er effectieve ecologische, niet-chemische methoden bekend. Experimenten met het zaaien van planten en het plaatsen van nestkasten om de natuurlijke vijanden van de processierups te lokken, laten zeer goede resultaten zien. De Partij voor de Dieren wil structureel meer fondsen vrijmaken voor onderzoek naar dit soort ecologische methoden.

Muizen en rattenoverlast

Overlast door ratten wordt veroorzaakt door overmatige beschikbaarheid van voedsel dat mensen en bedrijven weggooien, achterlaten of onbeschermd opslaan. De oplossing ligt niet in grootschalige bestrijding, want gifgebruik, zelfs door professionals, is dieronvriendelijk en kan leiden tot resistentie bij ratten.

Het verminderen van het voedselaanbod voor ratten is cruciaal. Mensen dienen voedsel in afgesloten containers op te bergen en geen etensresten op straat te laten slingeren. Ook gemeenten hebben een rol door breder beschikbare containers en prullenbakken aan te bieden en deze regelmatig te legen.

Slakken

Er bestaan voldoende diervriendelijke alternatieven tegen slakken. De Partij voor de Dieren wil een verbod op slakkengif omdat het gevaar kan opleveren voor honden, katten, maar ook voor egels, vogels en andere wilde dieren. Zolang het gebruik van slakkengif niet verboden is, is het belangrijk dat huisdiereigenaren op de hoogte zijn van de gevaren ervan.

Vogels

Overlast door vogels ontstaat vaak door menselijke factoren zoals voeren en afval. De Partij voor de Dieren wil dat gemeenten diervriendelijke methoden toepassen om dit probleem te verminderen, zoals 'meeuwenproof' vuilniszakken.

Rivierkreeften

Het vangen van rivierkreeften is geen duurzame oplossing, gezien de ecologische effecten. De sleutel ligt in het versterken van de natuur, vergroten van natuurgebieden, verbinden van ecosystemen en het verminderen van drukfactoren zoals stikstof.

De natuur dient robuuster te worden gemaakt om schade door exotische soorten te beperken. Voorkomen van nieuwe uitheemse soorten in de Nederlandse natuur is ook essentieel, onder andere door beperking van de verkoop van exotische soorten in tuincentra en dierwinkels. De Partij voor de Dieren benadrukt dat aanpakken bij de bron cruciaal is om de co-existentie van mens en natuur te bevorderen.

Het standpunt Voorkomen in plaats van bestrijden is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer