Voorkomen in plaats van bestrijden


De Partij voor de Dieren is duidelijk: de aanpak van 'problemen' met dieren moeten bij de bron worden aangepakt, in plaats van het bestrijden van de symptomen. Veel ‘problemen’ met dieren ontstaan als gevolg van de biodiversiteits- en klimaatcrises. Of doordat de mens natuur laat verdwijnen of kapotmaakt. Dit moet stoppen om deze crises aan te pakken. Een sterk en gezond ecosysteem kan zich goed beschermen tegen "plagen" en "overlast".

Eikenprocessierupsen
Verschillende natuurlijke vijanden van de processierups, zoals de sluipwesp en de koolmees, verdwijnen door de intensieve landbouw. Dit komt door het gebruik van veel landbouwgif en een veel te hoge stikstofuitstoot. Hierdoor verzuurt de natuur. De stijgende temperaturen in ons land zorgen ervoor dat processierupsen zich beter thuis voelen. Het is een van de insectensoorten die als gevolg van klimaatverandering op zoek is naar een nieuwe woonplek.

We moeten de invloed van mensen op de natuur verminderen. En er zijn experimenten gedaan met het zaaien van planten en het plaatsen van nestkasten om de natuurlijke vijanden van de processierups te lokken. Deze experimenten laten goede resultaten zien. De Partij voor de Dieren wil dat er meer geld komt voor onderzoek naar dit soort natuurlijke methoden.

Muizen en rattenoverlast
Overlast door ratten komt door de hoeveelheid voedsel dat mensen en bedrijven weggooien, achterlaten of onbeschermd opslaan. De oplossing ligt niet in bestrijding. Want gifgebruik is dieronvriendelijk en kan leiden tot resistentie bij ratten.

We moeten ervoor zorgen dat er minder voedsel weggegooid wordt. En als we het weggooien dan moeten we dat doen in afgesloten containers. We moeten ook geen etensresten op straat te laten slingeren. Ook gemeenten hebben een rol door op meer plekken containers en prullenbakken neer te zetten en die vaker leeg te maken.

Slakken
Er bestaan veel diervriendelijke methoden tegen slakken. De Partij voor de Dieren wil een verbod op slakkengif omdat het gevaarlijk is voor honden en katten. En voor egels, vogels en andere wilde dieren. Zolang het gebruik van slakkengif niet verboden is, moeten mensen die huisdieren hebben worden geïnformeerd over de gevaren ervan.

Vogels
Overlast door vogels ontstaat ook vaak door de mens zelf, zoals door ze te voeren en afval achter te laten. De Partij voor de Dieren wil dat gemeenten diervriendelijke methoden toepassen om dit probleem te verminderen, zoals 'meeuwenproof' vuilniszakken.

Amerikaanse rivierkreeften
Het vangen van rivierkreeften is geen duurzame oplossing. De oplossing ligt in het versterken van de natuur. Het vergroten van natuurgebieden en het verbinden van ecosystemen. Daarnaast is het belangrijk om de hoeveelheid stikstof te verminderen.

De natuur moet sterker worden gemaakt om schade door uitheemse soorten te beperken. We moeten er daarnaast voor zorgen dat er geen nieuwe uitheemse soorten in de Nederlandse natuur komen. Dit moeten onder andere door minder exotische soorten te verkopen in tuincentra en dierenwinkels.

Het standpunt Voorkomen in plaats van bestrijden is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer