Dieren­mis­han­deling harder aanpakken


De Partij voor de Dieren wil dat dierenmishandeling en -verwaarlozing hard worden aangepakt. Wie dieren mishandelt, mag geen dieren meer houden. Onderzoek toont aan dat er een duidelijk verband bestaat tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Geweld richting mensen wordt vaak voorafgegaan door mishandeling van dieren. De Partij voor de Dieren wil dat politie en justitie meer prioriteit geven aan het opsporen en bestraffen van dierenmishandeling en -verwaarlozing en dat er een officier van justitie voor dieraangelegenheden komt.

De pakkans is bijzonder klein en de straffen zijn veel te laag. Dierenbeulen kunnen jaren hun gang gaan met het mishandelen en verwaarlozen van dieren voordat er wordt ingegrepen.

De Partij voor de Dieren wil dat er meer voorrang wordt gegeven aan het opsporen, vervolgen en bestraffen van dierenmishandeling. Het Openbaar Ministerie moet dierenmishandeling- en verwaarlozing opsporen en aanpakken. Bij het Functioneel Parket moet een officier van justitie op het gebied van Dierenmishandeling worden aangesteld.

Er moeten meer dierenpolitieagenten met voldoende bevoegdheden voor de opsporing en aanhouding van mensen die een dier hebben mishandeld. Dierenwelzijn moet weer een standaard onderdeel worden van de politieopleiding. De dierenpolitie krijgt ook de bevoegdheid om het welzijn van dieren in de veehouderij te controleren.

De nieuwe Wet aanpak dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt goed gehandhaafd. Wanneer verwaarloosde en mishandelde dieren worden aangetroffen, moeten ze sneller weggehaald worden. Als dieren worden weggehaald, worden ze niet meer behandeld als goederen. De doorverkoop van deze dieren aan de handel of voor de slacht wordt verboden.

Nu het eindelijk wettelijk mogelijk is om dierenbeulen een (levenslang) houdverbod op te leggen, is het van belang dat dit in de praktijk ook gebeurt. De mogelijkheid tot het opleggen van een houdverbod wordt onderdeel van de opleiding van rechters en officieren van justitie. Wie veroordeeld is voor dierenmishandeling of -verwaarlozing, krijgt naast een strengere straf en hogere boete ook een levenslang houdverbod opgelegd. Iemand die in het buitenland een beroepsverbod heeft gekregen of herhaaldelijk is veroordeeld voor dierenmishandeling of - verwaarlozing, mag ook in Nederland geen dieren meer houden.

Hulpverleners bij huiselijk geweld worden getraind in het herkennen van dierenmishandeling en verwaarlozing.

Sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren in 2002 pleiten wij voor een Dierenpolitie. Sinds de komst van het meldnummer 144 van de Dierenpolitie wordt er aanzienlijk meer dierenleed gemeld. Verwaarloosde en mishandelde dieren worden veel vaker bij hun eigenaren weggehaald en daders worden vaker bestraft. We zijn het daarom niet eens met de bezuiniging op de Dierenpolitie. Wij blijven pleiten voor een goed functionerende Dierenpolitie met voldoende mogelijkheden om adequaat op te treden. Bij het Functioneel Parket moet verder ook een officier van justitie op het gebied van dierenmishandeling worden aangesteld.

Het standpunt Dierenmishandeling harder aanpakken is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer