Meer maat­re­gelen tegen stal­branden


De Partij voor de Dieren pleit voor wettelijke regels die de brandveiligheid van stallen waarborgen met daarin in ieder geval:

  • Een forse beperking van het aantal dieren per stal
  • Verplichte vrije uitloop waardoor de dieren kunnen vluchten
  • Verplichte sprinkler- of watermistinstallaties en verbod op luchtwassers

Luchtwassers vormen een groot risico omdat via de leidingen het vuur zich razendsnel door de hele stal verspreidt. De lucht schoner maken moet je doen door minder dieren te houden. In de grote Nederlandse stallen zitten veel meer dieren opgesloten dan nog veilig kan. Bij een brand zitten ze als ratten in de val.

De afgelopen elf jaar zijn er meer dan 1,7 miljoen dieren omgekomen bij stalbranden. Het Actieplan stalbranden dat het aantal stalbranden zou moeten verminderen, geschreven door onder andere de varkenssector zelf, heeft tot nu toe niet of nauwelijks verbetering gebracht.

Na lang wachten verscheen in 2018 het tweede Actieplan stalbranden. De aangekondigde maatregelen zijn echter nog steeds onvoldoende om dieren echt te kunnen beschermen tegen brand. Er komt bijvoorbeeld nog altijd geen verplichting voor de aanwezigheid van sprinklers en brandmelders in de stallen zelf. Van de maatregelen die de meeste dierenlevens zouden kunnen redden, zoals het compartimenteren (brandwerend afsluiten) van de technische ruimte, oordeelt landbouwminister Schouten dat deze te duur zijn om verplicht te stellen. Onbestaanbaar.

De Partij voor de Dieren diende in januari 2019 bij een groot debat over dieren in de veehouderij opnieuw een motie in voor strengere brandveiligheidsregels in de veehouderij, want er is geen tijd voor nog meer overleg en onderzoek. Maar deze motie werd door een Kamermeerderheid van D66, CDA, VVD, SGP, CU, DENK en FvD weggestemd. De Partij voor de Dieren zal blijven aandringen op verdere aanscherping van de maatregelen.

In 2021 nam de Tweede Kamer ons amendement op de Wet Dieren aan, waarmee wettelijk is vastgelegd dat dieren beter beschermd moeten worden tegen stalbranden.

Het standpunt Meer maatregelen tegen stalbranden is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer