Stop pijn bij vissen


Lange tijd heeft men gedacht dat vissen geen pijn kunnen voelen. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. De discussie over het eten van vis terwijl er alternatieven zijn, moet gevoerd worden. Ook moedigt de PvdD de innovatie van alternatieven voor visproducten aan. Er moeten wettelijke regels komen voor het doden van vissen, net zoals bij landbouwdieren het geval is. Uitgangspunt daarbij is dat het dier zo min mogelijk stress en pijn ervaart voordat het gedood wordt. Dit kan onder meer door de dieren vooraf snel en pijnloos buiten bewustzijn te brengen.

Kweekvis

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de intensieve viskwekerij. Veel gekweekte vis wordt uitsluitend of grotendeels gevoed met (producten van) zeevis. Viskwekerijen bieden daarom geen oplossing voor de overbevissing, maar vormen juist een extra aanslag op het aantal vissen in de zeeën. De viskwekerij brengt daarnaast door het hoge antibioticagebruik ook risico's voor de volksgezondheid met zich mee, vergelijkbaar met de risico's in de bio-industrie voor vleesproducten. Ook is het dierenwelzijn niet gegarandeerd: de vissen kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en ondergaan pijn en stress.

Palingen doodkruipen

Voor het doden van palingen is het zogenaamde “doodkruipen” een veelgebruikte maar uiterst wrede methode. Hiervoor wordt zout gestrooid op de palingen, waarna de vissen langdurig heftig kronkelen doordat de gevoelige slijmlaag weggebrand wordt. De huid van de palingen droogt langzaam uit, zonder dat het dier de mogelijkheid heeft zich aan deze stressvolle situatie te onttrekken. In april 2011 is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om het gebruik van zoutbaden bij het doden van paling te verbieden - een historische doorbraak op weg naar het verdoofd doden van alle vissen.

Levend koken kreeften, krabben, schelpdieren

De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het levend koken van schaal- en schelpdieren. Het levend koken van schaal- en schelpdieren is volstrekt onnodig en stelt het dier bloot aan grote en langdurige stress. De doodsstrijd kan 3 minuten duren waarbij het dier probeert te ontsnappen. Wij vinden het onacceptabel dat schaal- en schelpdieren levend in kokend water worden gegooid ten behoeve van menselijke consumptie. Wij vinden dat het slachten van dieren altijd gepaard moet gaan met voorafgaande verdoving.

Het standpunt Stop pijn bij vissen is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer