Stop pijn bij vissen


Lange tijd dachten mensen dat vissen geen pijn kunnen voelen. Inmiddels staat zonder twijfel vast dat vissen gevoelens van pijn en stress kunnen ervaren. De discussie over het eten van vis moet gevoerd worden. Er zijn al genoeg alternatieven zijn. De Partij voor de Dieren moedigt de ontwikkeling van alternatieven voor visproducten aan. En de Partij voor de Dieren vindt dat strengere regels moeten komen voor het doden van vissen. Net zoals dat bij landbouwdieren het geval is. Het doel is dat het dier zo min mogelijk stress en pijn ervaart voordat het gedood wordt. Dit kan onder meer door de dieren vooraf snel en pijnloos buiten bewustzijn te brengen.

Kweekvis
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van de intensieve viskwekerij. Het voedsel van veel gekweekte vissen bestaat voor het grootste gedeelte uit (producten van) zeevis. Viskwekerijen bieden daarom geen oplossing voor de overbevissing. Ze zorgen er juist voor dat er extra vissen uit de zeeën worden gehaald. In de viskwekerijen wordt ook veel antibiotica gebruikt. Dit zorg voor problemen omdat er veel medicijnen (antibiotica) worden gebruikt. Zoals dat ook gebeurt in de vee-industrie. De grote hoeveelheden antibiotica die vissen krijgen, kunnen ervoor zorgen dat ziekteverwekkers (bacteriën) gewend raken aan de antibiotica. Hierdoor werkt de antibiotica niet meer, ook niet als mensen het nodig hebben. Daarnaast hebben vissen in de viskwekerijen het niet goed. De vissen kunnen hun natuurlijke gedrag niet vertonen en ervaren pijn en stress.

Palingen doodkruipen
Voor het doden van palingen is “doodkruipen” een veelgebruikte maar heel pijnlijke en gemene methode. Hierbij wordt zout op de palingen gestrooid, waarna de vissen heel lang heftig kronkelen. Palingen hebben een gevoelig slijmlaag op hun huis en die wordt door het zout weggebrand. De huid van de palingen droogt langzaam uit. De dieren hebben geen mogelijkheid om uit deze situatie te ontsnappen. In 2011 is een voorstel van de Partij voor de Dieren aangenomen om het gebruik van zoutbaden bij het doden van paling te verbieden. Wij blijven ons inzetten voor een verplichte verdoving voor vissen voordat ze gedood worden.

Levend koken kreeften, krabben, schelpdieren
De Partij voor de Dieren is fel tegenstander van het levend koken van schaal- en schelpdieren. Het levend koken van schaal- en schelpdieren is onnodig en zorgt voor veel stress en pijn bij de dieren. Het kan wel 3 minuten duren voordat het dier echt dood is. Wij vinden het echt niet kunnen dat schaal- en schelpdieren levend in kokend water worden gegooid omdat mensen dat graag willen. Zolang dieren nog geslacht worden, moet dat volgens ons gebeuren door de dieren eerst te verdoven.

Het standpunt Stop pijn bij vissen is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws