Dieren­arts­kosten


De Partij voor de Dieren vindt medische verzorging van dieren geen luxe, maar noodzaak. Daarom moet het Btw-tarief voor de dierenarts en andere medische zorg naar het 0%-tarief.

De Partij voor de Dieren pleit voor een 0%-tarief voor medische zorg van dieren, inclusief de dierenarts. Nu geldt het hoge btw-tarief van 21% voor dierenartsbezoeken, onderzoeken, operaties en diergeneesmiddelen. Medische zorg voor dieren mag niet afhankelijk zijn van de financiƫle situatie van hun verzorgers, ook niet voor mensen met een minimuminkomen.

De Partij voor de Dieren is voorstander van dierenartsenpraktijken voor minima. Dierenartsenpraktijken voor minima zijn essentieel. De economische crisis van 2008 leidde tot bezuinigingen op dierenzorg, waarbij huisdieren in gevaar kwamen. Eigenaren stelden dierenartsbezoeken uit tot het te laat was, soms moesten dieren zelfs worden ingeslapen wegens kostenoverwegingen.

In 2006 opende Rotterdam de eerste dierenartsenpraktijk voor minima, ondersteund door de Dierenbescherming Rijnmond en sponsoren, waardoor de tarieven laag blijven. Huisdierenbezitters die zich kunnen legitimeren en kunnen aantonen dat zij een uitkering hebben, kunnen van deze praktijk gebruik maken. Ook in Amersfoort zit een dierenkliniek waar huisdiereigenaren met een laag inkomen terecht kunnen.

De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat er meer dierenartsenpraktijken voor minima worden gerealiseerd.

Het standpunt Dierenartskosten is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer