Dieren­arts­kosten


De Partij voor de Dieren vindt medische verzorging van dieren geen luxe, maar noodzaak. Daarom moet het Btw-tarief voor de dierenarts en andere medische zorg naar het 0%-tarief. Nu geldt het hoge btw-tarief van 21% voor dierenartsbezoeken, onderzoeken, operaties en medicijnen. Medische zorg voor dieren moet beschikbaar zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een lager inkomen. We willen dat buitenlandse bedrijven geen dierenartspraktijken meer overkopen.

De Partij voor de Dieren is daarnaast voorstander van dierenartsenpraktijken voor minima. Dit is heel belangrijk. Door de economische crisis van 2008 ging er veel minder geld naar dierenzorg. Huisdieren kwamen hierdoor in gevaar. Mensen met huisdieren stelden dierenartsbezoeken uit tot het te laat was. Soms moesten dieren zelfs worden ingeslapen omdat een behandeling te duur was.

In 2006 opende Rotterdam de eerste dierenartsenpraktijk voor minima, ondersteund door de Dierenbescherming Rijnmond en sponsoren. Hierdoor blijven de prijzen laag. Mensen met huisdieren die kunnen bewijzen dat zij een uitkering hebben, mogen gebruikmaken van deze praktijk. Ook in Amersfoort zit een dierenkliniek waar mensen met een laag inkomen terecht kunnen.

Het standpunt Dierenartskosten is onderdeel van: Dierenrechten