Geen dierenleed voor mode


Wij zijn tegen bont. Dieren en hun vacht zijn geen modeaccessoire. Daarom wil de Partij voor de Dieren het fokken en doden van dieren voor hun bont verbieden.

Bont is een onnodig en wreed modeproduct. In Nederland is de overgrote meerderheid van de bevolking al decennia tegen het gebruik van bont. Toch worden er elk jaar opnieuw miljoenen nertsen vergast en gevild voor hun bont. Gelukkig is er vanaf 2024 een nertsenfokverbod in Nederland.

Een totaalverbod

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont. Maar zolang dit verbod er nog niet is en de verkoop van bont nog doorgaat, moet bont verplicht ge√ętiketteerd worden. Op deze manier wordt duidelijk aangegeven dat er sprake is van echt bont. Bont is tegenwoordig niet meer zo duur waardoor de kans dat er bont in kleding is verwerkt (vaak afkomstig van honden, katten of wasbeerhonden) groter is geworden. Mensen weten daardoor vaak niet dat er echt bont gebruikt is voor de artikelen die zij kopen. De regering moet daarom een plan van aanpak opstellen om te komen tot verplichte etikettering voor alle artikelen waarin bont is verwerkt. De Partij voor de Dieren is niet daarnaast ook niet tegen het gebruik van nepbont. De grens ligt bij het gebruik van dieren: we zijn tegen het fokken en doden van dieren voor hun vacht.

Bont uit het buitenland

De Partij voor de Dieren is bekend met de bontindustrie in het buitenland en is en blijft verontwaardigd over wreedheden die de dieren wordt aangedaan. Jaarlijks worden, met name in China, zo'n 2 miljoen honden en katten op afschuwelijke wijze gedood voor hun vacht. Een importverbod op honden- en kattenbont werd gelukkig per 1 januari 2009 van kracht. Met de sluiting van een belangrijke afzetmarkt als Europa wordt het in China veel minder aantrekkelijk om honden en katten te vangen, fokken en doden voor hun vacht.

De vacht van andere in China gefokte en gedode dieren zoals wasbeerhonden mag helaas nog steeds ingevoerd en verkocht worden. Wasbeerhondenbont is vaak verwerkt in bontkragen of als randen aan kleding die in Nederland verkocht worden.

Helaas ontbreekt elke regelgeving in China op het gebied van dierenwelzijn en komt er in vele vormen dierenmishandeling voor. De Partij voor de Dieren heeft in de Tweede Kamer al vaak gewezen op het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid in China en pleit in de Tweede Kamer om hiermee rekening te houden in contacten met China. Daarnaast pleit de Partij voor de Dieren ook voor een internationaal verbod op de zeehondenjacht en de import van zeehondenbont

Nederlandse overheid en dierenwelzijn

De Nederlandse overheid moet strenge eisen stellen aan de import en export van dieren en dierlijke producten, en moet sancties kunnen opleggen als het dierenwelzijn niet voldoet aan de Nederlandse standaard. Daarnaast moet dierenwelzijn een belangrijke voorwaarde worden bij (handels)akkoorden.

De Partij voor de Dieren wil een totaalverbod op de productie, de import en handel van alle soorten bont.

Fokken van dieren voor leer

De Partij voor de Dieren is tegen het fokken van dieren speciaal voor het leer dat zij opbrengen, net zoals wij tegen bont zijn. Het is onnodig en onacceptabel om dieren alleen voor hun vacht of huid te houden en te doden. Leer is in veel gevallen een bijproduct van de bio-industrie. Het overgrote deel van het leer in Nederland komt uit de vleesindustrie, voornamelijk van runderen, varkens, paarden, geiten, schapen en lammeren.

Het gebruik van leer als bijproduct van de vleesindustrie versterkt de positie van deze industrie. Alternatieven voor leer moeten daarom gestimuleerd worden. Uit het eindproduct, zoals een paar schoenen, een riem of een leren jas, is meestal niet meer af te leiden waar het leer vandaan komt en welk leven het dier heeft gehad. Wij vinden daarom dat ook leer ge√ętiketteerd moet worden, in lijn met ons standpunt over de etikettering van bont.

Dons

Het levend plukken van onder andere ganzen is de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. Wij willen een Europees importverbod op dons afkomstig van levend geplukte dieren, waaronder ganzen. Ook wil de partij etikettering van dons zodat duidelijk is waar het dons vandaan komt en onder welke omstandigheden het is geproduceerd.

Al sinds haar aantreden in de Tweede Kamer is de Partij voor de Dieren in discussie met andere partijen over de herkomst van dons in Nederlandse kussens en dekbedden. Nog steeds worden in Nederland producten met dons verkocht waarvoor levende dieren zoals ganzen geplukt zijn. Het plukken van ganzen gebeurt door levende ganzen klem te zetten en de donsveertjes uit de huid te trekken.

Het standpunt Geen dierenleed voor mode is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer