Verbod op onver­doofd slachten


De Partij voor de Dieren diende op 16 maart 2018 een wetsvoorstel in voor een verbod op onverdoofd slachten. Hierin staat dat dieren verplicht verdoofd (bedwelmd) moeten worden voordat ze worden gedood.

De uitzondering voor halal en koosjer slachten waarin staat dat dieren niet eerst verdoofd mogen worden, moet verdwijnen. In de wet staat dat slachterijen 5 jaar de tijd krijgen om de aanpassingen te doen die nodig zijn om dieren uiteindelijk met verdoving te slachten. Na deze 5 jaar zullen alle dieren in Nederland worden bedwelmd voordat ze worden geslacht.

Achtergrond
In 2011 deed de Partij voor de Dieren een voorstel voor een verbod op onverdoofd slachten. Hier stemde toen een overgrote meerderheid (116 van de 150 stemmen) van de Tweede Kamer vóór. Het voorstel werd daarna niet aangenomen door de Eerste Kamer. Door het voorstel heeft het kabinet geprobeerd om afspraken te maken met religieuze organisaties over de onverdoofde slacht. Een afspraak was om verdoving toe te passen als een dier na meer dan 40 seconden na de snee in de hals nog bij bewustzijn is. Deze regels zorgen voor veel discussie in de samenleving. Aan de ene kant zijn er mensen die het er niet mee eens zijn, terwijl religieuze groepen juist willen dat de regels minder streng worden.

"Het moet voor een dier niet uitmaken welk geloof zijn slachter heeft"

Al bijna 100 jaar geleden is het volgens de wet verplicht dat dieren voordat ze gedood worden, moeten worden bedwelmd. Er is een uitzondering gemaakt voor joodse en islamitische slachters. Er is wetenschappelijk bewijs waarin staat dat onverdoofd slachten voor extra stress en pijn zorgt bij dieren. Zowel de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde als de Europese vereniging van dierenartsen zijn het hiermee eens. Zij keuren het extra lijden van af. Ook de NVWA geeft aan dat onverdoofd slachten leidt tot extra dierenleed.

Godsdienstvrijheid
De Partij voor de Dieren is voor godsdienstvrijheid (dat mensen vrij zijn in hun geloof). Maar het is niet goed dat sommige manieren van dieren slachten, waarvan bekend is dat ze zorgen voor extra leed, een uitzondering hebben van de algemene regels voor dierenwelzijn in Nederland. Soms mag de vrijheid van geloof beperkt worden als daar een goede reden voor is. Dat staat in de wetten van Nederland en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Wij vinden dat de vrijheid van geloof stopt waar het leed van dieren begint. Deze uitzondering hoort volgens ons niet meer bij deze tijd. Het zou voor een dier niet moeten uitmaken welke religie zijn slachter heeft.

Om deze reden werd er in andere landen al eerder een verbod op onverdoofd slachten ingesteld. Bijvoorbeeld in Australië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Denemarken en ook België volgde in 2017.

Lees voor meer informatie het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.

Het standpunt Verbod op onverdoofd slachten is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer