Wettelijk Paar­den­be­sluit


De Partij voor de Dieren wil regels voor het houden en het welzijn van paarden: een wettelijk Paardenbesluit. Zowel op het gebied van huisvesting en verzorging als in de handel, op maneges en in de (top)sport zijn vele misstanden en schrijnende toestanden te vinden. Het aantal meldingen van verwaarlozing neemt jaarlijks toe. Paarden en pony's vormen een van de (vele) vergeten groepen in het dierenwelzijnsbeleid van de overheid. Dat moet veranderen.

In het Paardenbesluit moeten regels komen voor huisvesting die rekening houden met het natuurlijke gedrag van paarden. Zoals contact met soortgenoten en dagelijkse weidegang. Er moeten ook duidelijk afspraken komen over het welzijn van paarden in training en tijdens berijden. Bijvoorbeeld door het instellen van minimumleeftijden en een verbod op schadelijke trainingsmiddelen. Bovendien moet er een verbod komen op paardenmarkten om misstanden te voorkomen.

Misstanden op paardenmarkten
Paardenmarkten zijn vaak heel luidruchtig en dat zorgt voor stress bij de dieren. Ze worden ook vaak blootgesteld aan kou en regen zonder dat ze bescherming hebben.

Dieren staan urenlang vastgebonden zonder voedsel of water, soms zelfs dag en nacht. Na de markt volgt vaak een uitputtend transport naar slachthuizen. In met name Italiƫ en Oost-Europa worden de dieren vaak op een dieronvriendelijke wijze geslacht. Ieder jaar vinden er misstanden plaats op de paardenmarkten. Een aangenomen voorstel van voormalig PvdD-Kamerlid Marianne Thieme voor verplicht cameratoezicht, is nog steeds niet uitgevoerd.

Er worden veel meldingen gedaan van mishandeling en verwaarlozing van dieren die op paardenmarkten staan. Deze meldingen komen vaak terecht bij het Openbaar Ministerie en niet bij de rechter. Als de zaak uiteindelijk bij de rechter komt, zijn de opgelegde straffen vaak heel laag. De Partij voor de Dieren vindt dat de regels voor het welzijn van de dieren veel strenger moeten en als mensen de fout ingaan moeten ze zwaarder worden bestraft.

Huifkartochten met paarden
De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het gebruik van paarden om een huifkar of koets te trekken.

Bij warm weer en in de felle zon kunnen paarden last krijgen van de hitte. Zeker bij temperaturen van meer dan 25 graden is het niet goed om paarden aan het werk te zetten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er bij warme temperaturen geen huifkarrentochten met paarden mogen plaatsvinden. Dit voorkomt dat paarden oververhit raken of verbranden in de felle zon.

Het standpunt Wettelijk Paardenbesluit is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer