Wettelijk Paar­den­be­sluit


De Partij voor de Dieren wil regels voor het houden en het welzijn van paarden: een wettelijk Paardenbesluit. Zowel op het gebied van huisvesting en verzorging als in de handel, op maneges en in de (top)sport zijn vele misstanden en schrijnende toestanden te vinden. Het aantal meldingen van verwaarlozing neemt jaarlijks toe. Paarden en pony's vormen een van de (vele) vergeten groepen in het dierenwelzijnsbeleid van de overheid. Dat moet veranderen.

Het Paardenbesluit omvat regels voor huisvesting die rekening houden met het natuurlijke gedrag van paarden, zoals sociale interactie en dagelijkse weidegang. Het waarborgt het welzijn van paarden in training en tijdens berijden door het instellen van minimumleeftijden en een verbod op schadelijke trainingsmiddelen. Tevens verbiedt het besluit paardenmarkten om dierenmisstanden te voorkomen.

Misstanden op paardenmarkten

Paardenmarkten, vaak luidruchtig en ongunstig gelegen, leiden tot hinder en stress voor de dieren. Dieren worden buiten blootgesteld aan kou en regen zonder bescherming.

Dieren staan urenlang vastgebonden zonder voedsel of water, soms zelfs dag en nacht. Na de markt volgt vaak een uitputtend transport naar slachthuizen, in met name Italiƫ en Oost-Europa waar ze veelal op een dieronvriendelijke wijze worden geslacht. Ieder jaar vinden misstanden plaats op de paardenmarkten. Marianne Thieme heeft een motie ingevoerd voor verplicht cameratoezicht. De motie is aangenomen door een meerderheid van de Kamer, maar wordt door dit Kabinet nog steeds niet uitgevoerd.

Er worden veel meldingen gedaan van mishandeling en verwaarlozing van dieren die op paardenmarkten staan. Deze meldingen stranden vaak bij het Openbaar Ministerie en niet bij de rechter. Als de zaak uiteindelijk bij de rechter komt, zijn de opgelegde straffen vaak bedroevend laag. De Partij voor de Dieren vindt dat de welzijnsregels voor dieren flink moeten worden aangescherpt en dat overtredingen van die regels zwaarder moeten worden bestraft.

Huifkartochten met paarden

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het gebruik van paarden om een huifkar of koets te trekken.

Bij warm weer en in de felle zon kunnen paarden last krijgen van de hitte of en/of van zonnebrand. Zeker bij temperaturen van meer dan 25 graden is het onwenselijk om paarden aan het werk te zetten. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat er bij warme temperaturen geen huifkarrentochten met paarden mogen plaatsvinden. Dit voorkomt dat paarden oververhit raken of verbranden in de felle zon.

Het standpunt Wettelijk Paardenbesluit is onderdeel van: Dierenrechten

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer