Systeem aanpassen aan dieren


Zolang dieren nog niet zijn bevrijd uit de voedselketen, moet het leed zo veel mogelijk beperkt worden. De vee-industrie heeft nu niets te maken met natuur. Dieren hebben recht op een natuurlijk gedrag. De Partij voor de Dieren wil dat dieren kunnen leven zoals ze willen. In de vee-industrie is dat vaak niet het geval. Denk bijvoorbeeld aan miljoenen eenden die nooit buiten komen en geen water hebben om in te zwemmen. De eerste keer dat zij water zien is in het slachthuis als ze gedood worden door een stroombad. Of kalfjes en lammetjes die direct na de geboorte bij hun moeder worden weggehaald. Zodat de melk die voor hen is bedoeld door mensen gedronken kan worden.

Wetswijziging voor dierenwelzijn (Wet dieren)

Dankzij een wijziging in de wet van de Partij voor de Dieren is in de Wet dieren geregeld dat dieren niet langer aangepast mogen worden aan het houderijsysteem. Dit betekent dat pijnlijke ingrepen, kleine kooien en dichte stallen niet meer zijn toegestaan. Stallen moeten aangepast worden aan de behoeften van de dieren. Kippen moeten stofbaden kunnen nemen, varkens moeten kunnen wroeten in de Aarde. En koeien en geiten mogen niet meer onthoornd worden. De verplichting om dieren te oormerken zal ook eindigen. Dit kan opgelost worden door een diervriendelijk alternatief zoals chipherkenning. Alle dieren in de veehouderij moeten vrij naar buiten kunnen. Met voldoende schuilmogelijkheden tegen de hitte, wind of regen.

In de stal moeten ze genoeg ruimte hebben. Er moet ook stro zijn en genoeg afleiding zodat dieren zich niet gaan vervelen. We zorgen ervoor dat kalfjes, lammetjes en andere jonge dieren bij hun moeder kunnen blijven. En dat kraamboxen, waarin zeugen (moedervarkens) tussen stangen staan, worden verboden. Zij moeten goed voor hun biggetjes kunnen zorgen.

De gewijzigde Wet dieren moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis over de natuurlijke behoeften van dieren en zo snel mogelijk in werking treden. De eisen die hieruit voortkomen worden als harde randvoorwaarden meegenomen in de transitie van de landbouw. Veehouders zullen een duidelijk stappenplan en bijbehorend tijdpad krijgen, zodat ze weten wat hen te wachten staat.

Einde aan pijnlijke ingrepen
Ingrepen zoals het castreren van biggen. Het afbranden of afknippen van staarten. Het afvijlen van tanden en het verwijderen van hoorns moet verboden worden. Net zoals het vergassen van pasgeboren haantjes. De productie van blank kalfsvlees, waarvoor kalfjes expres ziek gemaakt worden, moet ook stoppen.

Het fokken, gebruiken en houden van dieren die niet op een natuurlijke manier kunnen leven en daardoor enorm lijden, wordt verboden. De eenden- en konijnenhouderij worden daarom in ieder geval per direct verboden.

Geen plofdieren
Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken vetgemest worden en worden gedood. Dit zorgt voor ernstige gezondheidsproblemen. Kuikentjes kunnen hun eigen lichaamsgewicht niet meer dragen en zakken door hun pootjes. Dikbilkoeien kunnen niet meer op een natuurlijke manier bevallen. Dieren moeten zich op een natuurlijke manier kunnen voortplanten en niet langer kunstmatig en heel vaak zwanger gemaakt worden door de mens.

Dieren produceren veel meer dan jaren geleden. Dat zorgt voor veel pijn en stress. Dieren lijden hier heel erg onder. Koeien geven 4 keer zoveel melk als 100 jaar geleden. En kippen leggen 8 keer meer eieren als vroeger.

Internationale inzet voor dierenwelzijn
Nederland zal zich binnen de Europese Unie hard maken voor de afbouw van de intensieve veehouderij en voor dierenwelzijnseisen in de veehouderij. Geïmporteerde dierlijke producten moeten aan dezelfde eisen voldoen als de Europese producten.

Tenslotte wil de PvdD dat Nederland zich in Europa inzet voor een stop op de intensieve veehouderij. En zich inzet voor beter dierenwelzijnseisen. Er moet ook een verbod op de handel en import van ganzenlever of eendenlever (foie gras) komen. En alle producten die niet uit Europa komen, moeten voldoen aan de Europese eisen voor dierenwelzijn. Zo niet, dan mag het hier niet verkocht en verhandeld worden.


    Het standpunt Systeem aanpassen aan dieren is onderdeel van: Dierenrechten

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer