Sluit de slacht­huizen


Zolang slachthuizen nog bestaan moet het leed tijdens de slacht moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Het slachten van dieren moet volgens de wet plaatsvinden 'na voorafgaande bedwelming omdat daardoor met de grootste mate van zekerheid wordt voorkomen dat het dier lijdt door pijn of stress'. De praktijk in de slachthuizen ziet er echter anders uit en diervriendelijk slachten blijkt een illusie.

In menig slachthuis worden kippen om bedrijfseconomische redenen met te zwakke stroom bedwelmd, waardoor jaarlijks miljoenen dieren onverdoofd geslacht worden. Ook de slacht van koeien, varkens en andere dieren geschiedt vaak op onzorgvuldige wijze, waardoor de dieren onaanvaardbaar lijden.

Daarom moet het wettelijke voorschrift dat dieren onnodige pijn, stress en angst moet worden bespaard voorafgaand aan de slacht veel strikter worden nageleefd, onder meer door het aantal dieren dat wordt geslacht fors te verlagen. De overheid moet in slachthuizen strenge en intensieve controle uitoefenen en bij overtreding strenge sancties toepassen. Dit geldt in het bijzonder voor het verdoven van dieren voorafgaand aan de slacht. Er moet ook permanent cameratoezicht komen in slachterijen.

De Partij voor de Dieren wil bovendien dat haar aangenomen motie die vraagt om aanzienlijke welzijnsverbeteringen in de reguliere slachtpraktijk onverkort wordt uitgevoerd.

Er komt een belasting voor slachthuizen (slachttaks).

Slacht- en bedwelmingsmethoden die veel pijn en angst veroorzaken, zoals de waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens, worden direct afgeschaft.

Het verdoven van varkens met CO2 voorafgaand aan de slacht zorgt voor ernstige stress, pijn en paniek in de laatste momenten in het leven van een varken. Dit blijkt uit onderzoek en videobeelden van de Universiteit van Zürich die door Varkens in Nood en Wakker Dier naar buiten zijn gebracht.

Bij CO2 bedwelming worden de dieren in groepen in een ‘lift’ geplaatst die afdaalt in een gaskelder gevuld met koolstofdioxide. Dieren verkeren bij deze methode in een doodsstrijd die een halve minuut kan duren.

Bij elektrische bedwelming daarentegen krijgen dieren een zodanige stroomstoot dat zij meteen verdoofd zijn. De elektrische methode voorkomt langdurige opwinding en pijn, zoals de wet voorschrijft.

Desondanks ondergaan per jaar miljoenen varkens in slachthuizen in Nederland dit lot, want de CO2 methode is goedkoper. De Partij voor de Dieren vindt dit lijden onaanvaardbaar en constateert dat gehandeld wordt in strijd met bestaande regelgeving voor het doden van dieren. Het verdoven met CO2 moet daarom zo snel mogelijk verboden worden.

Het verbod op onverdoofd slachten gaat voor iedereen gelden: de uitzondering die ten behoeve van religieuze slacht op dit verbod is gemaakt, wordt geschrapt. Zolang er nog onverdoofd geslacht wordt, geldt verplichte etikettering en wordt uitgesloten dat er onverdoofd wordt geslacht voor de export of de reguliere binnenlandse markt.

Veemarkten veroorzaken veel dierenleed en stress en worden verboden.

    Het standpunt Sluit de slachthuizen is onderdeel van: Dierenrechten

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer