Frank Wassenberg


Tweede Kamerlid

Frank Wassenberg (Heer, 1966) was in 2015 en 2016 tijdelijk Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Sinds 2017 heeft hij een eigen zetel.

Al in zijn vroege jeugd in Zuid-Limburg was Frank gefascineerd door dieren en de natuur. Niet gek dus, dat hij bioloog werd. Daarna ging hij aan de slag bij Bont voor Dieren, Proefdiervrij en de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Als Provinciaal Statenlid in Limburg zorgde hij ervoor dat Limburg de eerste provincie werd die zich verzette tegen TTIP en CETA.

Frank is woordvoerder Dierenwelzijn, Natuur, Landbouw, Visserij en Justitie.

In het bijzonder zet hij zich in voor:

  • meer plantaardige en lokale landbouw. Frank wil dat er drastisch minder dieren gefokt, gebruikt en gedood worden in Nederland (dat zijn er nu 640 miljoen per jaar!). Als we in Nederland eiwitrijke gewassen voor menselijke consumptie gaan produceren, is er veel minder landbouwgrond nodig voor veevoer, en kan de vee-industrie drastisch worden ingekrompen.
  • een verbod op schadelijke bestrijdingsmiddelen zoals glyfosaat. Landbouwgif is schadelijk voor insecten en bedreigt zo ons hele ecoysteem. Bovendien is het gevaarlijk voor de gezondheid van omwonenden. Zolang de landbouw nog niet gifvrij is, moeten er brede spuitvrije zones komen rondom akker- en tuinbouwbedrijven, om de gezondheid van de mensen en dieren daar te beschermen.
  • beschermen en versterken van de natuur en biodiversiteit, zowel in Nederland als daarbuiten. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over, terwijl de overgebleven natuur verder onder druk staat, vooral als gevolg van de intensieve landbouw en de vee-industrie. Frank wil bindende ambitieuze natuurdoelen, die niet alleen gericht zijn op behoud van biodiversiteit, maar ook op herstel. Daarnaast zet Frank zich in voor meer natuur in de stad.
  • het radicaal wijzigen van het Nederlandse en Europese visserijbeleid. Frank zet zich in voor een vangstverbod voor de kwetsbaarste soorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn, en het afschaffen van visserijsubsidies. Bovendien wil Frank dat het vissenwelzijn bij de vangst en in kwekerijen wordt gewaarborgd.
  • het afschaffen van de wrede en vaak nutteloze medische onderzoeken op proefdieren (konijnen, muizen, ratten, honden, apen). Proefdiervrij onderzoek heeft de toekomst.
  • een einde aan dierentuinen en dolfinaria. De dieren lijden er een miserabel leven en de educatieve waarde is nihil. Deze plekken moeten worden omgevormd tot tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.
  • jagers moeten een andere hobby gaan zoeken: er komt een einde aan de plezierjacht. Soorten waar het slecht mee gaat, zoals het konijn en de haas, moeten per direct een beschermde status krijgen. Ook de jachtpartijen in het Kroondomein worden gestopt.

Frank is getrouwd en woont in Geleen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Alar­me­rende insec­ten­sterfte dwingt tot strengere testen land­bouwgif

PvdD roept minister op tot stevige Europese inzet

In een schriftelijk overleg roept Kamerlid Frank Wassenberg demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op om nú stelling te nemen voor bijen en hommels en in Europa te pleiten voor een stevig beschermingsniveau tegen landbouwgif. De Tweede Kamer heeft daartoe eerder een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen. Nieuwe studies naar de dramatische achteruitgang van ...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws