Frank Wassenberg


Tweede Kamerlid

Frank Wassenberg (Heer, 1966) was in 2015 en 2016 tijdelijk Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Sinds 2017 heeft hij een eigen zetel.

Al in zijn vroege jeugd in Zuid-Limburg was Frank gefascineerd door dieren en de natuur. Niet gek dus, dat hij bioloog werd. Daarna ging hij aan de slag bij Bont voor Dieren, Proefdiervrij en de Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Als Provinciaal Statenlid in Limburg zorgde hij ervoor dat Limburg de eerste provincie werd die zich verzette tegen TTIP en CETA.

Frank is woordvoerder Visserij en mariene biodiversiteit, Proefdieren, Gehouden dieren buiten de landbouw, Houdverbod en Dierenpolitie, Justitie en Veiligheid, Koninkrijksrelaties, OCW/Leenstelsel en Vuurwerk.

In het bijzonder zet hij zich in voor:

  • het radicaal wijzigen van het Nederlandse en Europese visserijbeleid. Frank zet zich in voor een vangstverbod voor de kwetsbaarste soorten, zoals paling, kabeljauw en tonijn, en het afschaffen van visserijsubsidies. Bovendien wil Frank dat het vissenwelzijn bij de vangst en in kwekerijen wordt gewaarborgd.
  • het afschaffen van de wrede en vaak nutteloze medische onderzoeken op proefdieren (konijnen, muizen, ratten, honden, apen). Proefdiervrij onderzoek heeft de toekomst.
  • een einde aan dierentuinen en dolfinaria. De dieren lijden er een miserabel leven en de educatieve waarde is nihil. Deze plekken moeten worden omgevormd tot tijdelijke opvang voor dieren die zich niet in hun oorspronkelijke leefgebied kunnen handhaven of daarin niet teruggezet kunnen worden.
  • jagers moeten een andere hobby gaan zoeken: er komt een einde aan de plezierjacht. Soorten waar het slecht mee gaat, zoals het konijn en de haas, moeten per direct een beschermde status krijgen. Ook de jachtpartijen in het Kroondomein worden gestopt.

Frank is getrouwd en woont in Geleen.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gerelateerd

Vervoer per vliegtuig van kalfjes geen geschikt alter­natief voor boot

Partij voor de Dieren roept op om de import van kalfjes te stoppen

Ierland heeft plannen om dit voorjaar tienduizenden jonge kalfjes op het vliegtuig te zetten naar Nederland. Dit zou volgens de Ierse autoriteiten een oplossing zijn voor de lange diertransporten per boot en vrachtwagen die tot wel 40 uur kunnen duren. Frank Wassenberg heeft landbouwminister Schouten opgeroepen om Ierland duidelijk te maken dat dit plan onacceptabel is. De Partij voor de Dieren wi...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws