Vragen Wassenberg over het gebrek aan lande­lijke regi­stratie van bijtin­ci­denten door honden en het gebrek aan landelijk beleid om die bijtin­ci­denten terug te brengen


Indiendatum: 5 sep. 2023

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over het gebrek aan landelijke registratie van bijtincidenten door honden en het gebrek aan landelijk beleid om die bijtincidenten terug te brengen

1. Wat is uw reactie op de ernstige bijtincidenten die recent hebben plaatsgevonden, waarbij meerdere kinderen gewond zijn geraakt[1], een eigenaar is omgekomen[2], en zelfs een baby is overleden[3]?

2. Deelt u de mening dat, om bijtincidenten beter te kunnen voorkomen, het belangrijk is om inzicht te hebben in het totale aantal bijtincidenten, de ernst van de incidenten, de oorzaken, de achtergronden van de incidenten, de plek waar deze hebben plaatsgevonden en de risicofactoren, waaronder de rol die de eigenaar speelt of heeft gespeeld? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u bevestigen dat er geen complete, eenduidige registratie is van bijtincidenten door honden?

4. Deelt u de mening dat er hierdoor nog veel onduidelijk is over bijtincidenten, zoals in 2018 al is geconcludeerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid?[4]

5. Kunt u bevestigen dat u heeft aangegeven graag in gesprek te gaan met plastisch chirurgen om van hen te horen hoe vaak bijtincidenten voorkomen?[5]

6. Kunt u bevestigen dat ook de cijfers van plastisch chirurgen incompleet zijn, aangezien niet iedereen na een ernstig bijtincident naar de plastisch chirurg gaat en dat het hier dus om minder dan het topje van de ijsberg gaat?

7. Is het juist dat door minder dan 15% van de Nederlandse gemeenten (50 van de 342 gemeenten) bijtincidenten worden gerapporteerd aan het Landelijk Honden Dossier?

8. Bent u bereid een landelijke en centrale registratie van alle bijtincidenten door honden in te stellen? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u voornemens om de incidenten uit het Landelijk Honden Dossier te analyseren en hier lessen uit te trekken? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u voornemens om de cijfers uit het Landelijk Honden Dossier met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet?

11. Onderschrijft u de uitspraak van uw ambtsvoorganger dat de houders van honden “de belangrijkste risicofactor” vormen bij bijtincidenten en dat dit risico niet altijd te relateren is aan hondenrassen?[6]

12. Bent u bereid te onderzoeken hoe de eigenaar-gerelateerde risicofactoren kunnen worden verminderd, en hierbij in te gaan op mogelijke oplossingen zoals een verplichte cursus voor nieuwe hondeneigenaren of meer capaciteit voor de dierenpolitie? Zo nee, waarom niet?

13. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de pilot naar een huisvestings- en behandelprotocol voor honden die na bijtincidenten in beslag zijn genomen?

14. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.nhnieuws.nl/nieuws/313687/twee-kinderen-gewond-na-aanval-van-hond-in-badhoevedorp-fotos-met-afschuw-bekeken
[2] https://www.ad.nl/binnenland/overleden-man-60-toegetakeld-door-eigen-rottweiler-hondenbeten-blijken-doodsoorzaak~a44537d3/#:~:text=%C2%A9%20News%20United-,Overleden%20man%20(60)%20toegetakeld%20door%20eigen%20rottweiler%3A%20hondenbeten%20blijken,Dat%20zegt%20de%20politie
[3] https://www.ad.nl/binnenland/overleden-baby-in-emmeloord-blijkt-doodgebeten-door-hond-ergste-wat-ouders-kan-overkomen~a2803fe1/
[4] Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. 2018. De gebeten hond, preventie van bijtincidenten door honden in Nederland.
[5] https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20230901_43025841?utm_source=google&utm_medium=organic
[6] Kamerstuk 28286-1056

Interessant voor jou

Vragen Vestering over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer