Vragen Wassenberg over het bericht dat asiels een explo­sieve toename zien van het aantal gedumpte huis­dieren


Indiendatum: 2 aug. 2023

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat asiels een explosieve toename zien van het aantal gedumpte huisdieren.

1. Kent u het bericht ‘Hokken in de vergaderruimte en extra vrijwilligers gevraagd: asiels zien explosie van gedumpte huisdieren’ en hebt u de reportage van Eenvandaag van 1 augustus gezien? [1]

2. Wat vindt u ervan dat het water bij veel asiels aan de lippen staat, omdat ze geconfronteerd worden met ‘een explosie van gedumpte huisdieren’?

3. Wat vindt u ervan dat asiels aangeven dat veel huisdieren die ze binnenkrijgen door hun baasjes gekocht zijn in coronatijd, toen de baasjes veel thuis waren en om de eenzaamheid te verdrijven een huisdier kochten, die nu massaal gedumpt worden?

4. Vindt u het wenselijk dat consumenten in een impuls, zonder over de consequenties na te denken, een huisdier kopen? Zo ja, waarom?

5. Kent u de aangenomen motie Wassenberg over onderzoek naar het terugdringen van impulsaankopen van dieren? [2]

6. Kunt u bevestigen dat het dictum van deze motie de regering verzoekt om te onderzoeken of en hoe een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren bij kan dragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen van dieren?

7. Kunt u bevestigen dat deze onderzoeksvraag niet is uitgezet, maar dat in plaats daarvan opdracht is gegeven tot een onderzoek naar mogelijke beweegredenen van mensen om een platsnuitige hond aan te schaffen?

8. Kunt u bevestigen dat onderzoek naar of en hoe een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren bij kan dragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen van dieren niet hetzelfde is als een onderzoek naar mogelijke beweegredenen van mensen om een platsnuitige hond aan te schaffen? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt u de opvatting dat met een onderzoek naar beweegredenen om een platsnuitige hond aan te schaffen geen goede uitvoering wordt gegeven aan de motie? Zo nee, waarom niet?

10. Bent u van plan om op korte termijn te onderzoeken of en hoe een verplichte bedenktijd voor de aanschaf van huisdieren bij kan dragen aan het terugdringen van het aantal impulsaankopen van dieren, zoals de aangenomen motie vraagt?

11. Hoe gaat u de asiels, die het water aan de lippen staat door de explosie van gedumpte huisdieren, waardoor zelfs vergaderruimten moeten worden gebruikt als opvangplek, bijstaan?

12. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de chipplicht van katten, die u voornemens bent in te voeren? Kunt u ook het tijdpad schetsen met betrekking tot de invoering van die chipplicht? [3]

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl/item/hokken-in-de-vergaderruimte-en-extra-vrijwilligers-gevraagd-asiels-zien-explosie-van-gedumpte-huisdieren
[2] Kamerstuk 28286 nr. 1009, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2018D58191&did=2018D58191
[3] Verzamelbrief dierenwelzijn, 19 januari 2023, kenmerk DGA-DAD, 22566607

Interessant voor jou

Vragen Akerboom over het vergassen van ganzen

Lees verder

Vragen Van Raan over de documenten bij Wob-besluit over criteria legalisatie PAS-melders van de rijksoverheid.nl

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer