Motie Wassenberg over toekom­stige eigenaren van honden verplichten om een cursus bij een erkende instelling te volgen


11 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een houder volgens de Wet dieren verplicht is om over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken voor het houden van een dier; constaterende dat het in de praktijk vaak aan die kennis ontbreekt;

constaterende dat veel gevallen van dierenverwaarlozing veroorzaakt worden door dit gebrek aan kennis; overwegende dat het vooraf voorkomen van dierenverwaarlozing beter is dan achteraf moeten ingrijpen;

overwegende dat door het volgen van een cursus zowel dierenleed voorkomen kan worden alsook abnormaal en ongewenst gedrag van dieren;

verzoekt de regering om toekomstige nieuwe eigenaren van honden verplicht een cursus te laten volgen bij een erkende instelling;

verzoekt de regering tevens te onderzoeken of mensen met onvoldoende financiële draagkracht hiervoor deels vergoed kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, PvdD, BIJ1, Den Haan, JA21

Tegen

VVD, D66, PVV, CDA, SP, CU, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, Volt, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg c.s. over aparte regels voor de inbeslagname van dieren waarbij het welzijn en de intrinsieke waarde van dieren worden gewaarborgd

Lees verder

Amendement Ouwehand/Beckerman over het invoeren van een agro-industrieheffing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer