Motie Wassenberg c.s. over aparte regels voor de inbe­slagname van dieren waarbij het welzijn en de intrin­sieke waarde van dieren worden gewaar­borgd


11 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat dieren bij strafvorderlijke inbeslagname volgens de wet als voorwerpen worden beschouwd,

constaterende dat dit meerdere malen heeft geleid tot schrijnende situaties waarbij inbeslaggenomen dieren worden geëuthanaseerd (‘vernietigd’) of herplaatst (‘vervreemd’), soms nog voordat een rechter uitspraak heeft kunnen doen,

constaterende dat de Nederlandse orde van advocaten aanbeveelt om een speciale regeling in het leven te roepen voor dieren die strafvorderlijk in beslag worden genomen,

overwegende dat dieren geen voorwerpen zijn,

verzoekt de regering aparte regels op te stellen voor de inbeslagname van dieren, waarbij het welzijn en de intrinsieke waarde van dieren wordt gewaarborgd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg
Futselaar
Graus


Status

Aangenomen

Voor

D66, PVV, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, FVD, DENK, SGP, Van Haga, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt, JA21

Tegen

VVD, CDA, BBB

Lees onze andere moties

Amendement over aanpassing van de termijn van het houdverbod en/of gebiedsverbod

Lees verder

Motie Wassenberg over toekomstige eigenaren van honden verplichten om een cursus bij een erkende instelling te volgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer